Cách chơi New York Slice như thế nào?

time-icon 13/01/2023 time-icon Đăng bởi: Tùng Tùng

New York Slice được chơi qua nhiều vòng chơi, một người chơi sẽ cắt bánh pizza thành số phần bằng với số lượng người chơi, bảng "Today's Special" sẽ được thêm vào mỗi phần. Sau đó, mỗi người chơi lần lượt chọn một phần, với Người cắt lát luôn chọn cuối cùng. Khi đã chọn phần của mình, người chơi được quyền quyết định sẽ ăn hay giữ nó. Sau khi tất cả các miếng pizza đã được phân phát, điểm của mỗi người chơi sẽ được ghi trên Bảng séc khách hàng. Cùng H2 Rubik tìm hiểu luật chơi New York Slice nhé!

Cách chơi New York Slice như thế nào?

Thành phần trò chơi New York Slice

  • 69 miếng pizza

Cách chơi New York Slice như thế nào?

  • 14 bảng Today's Special

Cách chơi New York Slice như thế nào?

  • 1 Bảng séc khách hàng

Cách chơi New York Slice như thế nào?

Chuẩn bị trò chơi New York Slice

  • 2 người chơi: bỏ 10 Meat Lovers (Thịt), 8 Mushrooms (nấm), 3 Veggies (rau), và 8/10 miếng combo thịt và nấm.
  • 3, 4 hoặc 6 người chơi: dùng tất cả các miếng pizza.
  • 5 người chơi: bỏ 10 miếng thị và 8/10 combo thịt và nấm.

- Xáo trộn các miếng pizza úp mặt bằng cách trộn trên mặt bàn. Xếp thành chồng gồm mười một miếng. Ba miếng thừa được đặt trở lại hộp úp mặt.

- Xáo trộn các miếng đặc biệt và chọn ngẫu nhiên một miếng để úp lên trên mỗi chồng bài. Đặt các miếng đặc biệt còn lại trở về hộp úp mặt.

- Người chơi thắng một trò chơi tự chọn sẽ là người cắt bánh đầu tiên.

Cách chơi trò chơi: nhiều vòng chơi

Mỗi trò chơi New York Slice bao gồm số vòng bằng với chồng bánh. Một vòng chơi New York Slice gồm việc một người chơi cắt bánh và mỗi người còn lại chọn phần bánh, người cắt bánh chọn cuối cùng.

Bắt đầu vòng

Người cắt bánh bắt đầu bằng cách chọn một chồng bánh và miếng Đặc biệt tương ứng với nó. Sau đó, người cắt bánh đầu tiên lật miếng đặc biệt ra giữa bàn, thông báo cho người chơi và sau đó lật ngửa từng miếng bánh ra giữa bàn. Khi một miếng được lật, nó sẽ được đặt ngay cạnh miếng trước đó; người cắt bánh phải tiếp tục đặt các miếng cạnh nhau theo cùng một hướng (theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ). 11 miếng sẽ tạo thành một vòng tròn, với miếng cuối cùng nằm cạnh miếng đầu tiên.

Chia Pizza (và các miếng đặc biệt) thành các phần

Người cắt bánh chia pizza thành số phần bằng số lượng người chơi. Nếu có bốn người chơi, bánh pizza sẽ được chia thành bốn phần. Mỗi phần có thể có số lượng miếng khác nhau, miễn là mỗi phần có ít nhất một miếng hoặc miếng Đặc biệt (miếng Đặc biệt có thể được kết hợp với các miếng pizza hoặc đặt thành phần riêng). Khi chia bánh pizza, Người cắt lát không được sắp xếp lại hoặc thay đổi thứ tự của các miếng.

Cách chơi New York Slice như thế nào?

Chọn phần

Khi Người cắt lát đã chia xong bánh pizza, người chơi ở bên trái của anh ta chọn một phần và lấy tất cả các miếng bánh trong phần đó (cả miếng Đặc biệt nếu nó thuộc phần đó). Tại thời điểm này, người chơi phải quyết định nên lấy miếng bánh nào, hãy để chúng ngửa lên trước mặt mình và kết hợp chúng với các miếng đã lấy trước đó, để các miếng cùng giá trị cạnh nhau, hoặc nếu người chơi muốn ăn bất kỳ miếng pepperoni nào, hãy đặt chúng úp xuống. Bạn có thể lấy bất kỳ miếng bánh nào, nhưng chỉ được ăn những miếng có pepperoni.

Người chơi tiếp theo chọn phần

Mỗi người chơi chọn một phần theo thứ tự theo chiều kim đồng hồ, Người cắt lát sẽ lấy phần cuối cùng. Hãy chờ cho đến khi người chơi đã quyết định ăn hoặc giữ miếng bánh nào.

Vòng chơi mới & Các miếng bánh mới

Người chơi ở bên trái của Người cắt bánh hiện tại trở thành Người cắt bánh mới và một vòng mới được bắt đầu. Các vòng tiếp tục cho đến khi tất cả các chồng bánh đã được chia cho những người chơi.

Kết thúc trò chơi và tính điểm

Sau vòng cuối cùng, trò chơi New York Slice kết thúc và mọi người tính điểm. Người chơi nên có Người ghi điểm và dùng Bảng séc khách hàng để tính điểm cho tất cả người chơi.

Cách chơi New York Slice như thế nào?

Tính điểm loại Pizza

Người ghi điểm sẽ hỏi ai có nhiều miếng nhất cho mỗi loại bánh pizza, bắt đầu với miếng Rau (3) và rồi tiếp tục đến miếng phô mai (11). Người chơi có nhiều miếng nhất của một loại sẽ nhận được điểm giá trị của loại đó (số được in trên loại đó). Nếu hai hoặc nhiều người chơi hòa nhau trong số lượng miếng nhiều nhất của bất kỳ loại nào, thì không ai nhận được điểm cho loại đó. Người ghi điểm khoanh tròn số tương ứng với từng loại cho người chơi có nhiều miếng thuộc loại đó nhất. 

Tính điểm miếng Đặc biệt

Người ghi điểm yêu cầu người chơi tính tổng số điểm nhận được hoặc bị mất từ ​​các miếng Đặc biệt được đánh dấu * (tất cả đều có màu xanh lam).

Tính điểm Pepperoni & Anchovy

Người ghi điểm hỏi người chơi họ kiếm được bao nhiêu điểm từ việc ăn peppperoni trừ Anchovy (cá cơm) có trên các miếng đã lấy. Người chơi nên đếm số Pepperoni trên tất cả các miếng úp mặt (đã ăn) của họ và trừ đi số lượng cá cơm trên các miếng lấy được (úp mặt) của họ và đưa tổng số đó cho Người ghi điểm. Cá cơm trên miếng đã ăn và Pepperoni trên miếng thu được sẽ được bỏ qua.

Tổng kết điểm

Sau khi tất cả các điểm đã được ghi vào bảng séc khách hàng, người ghi điểm sẽ cộng điểm từng người chơi. Người chơi có nhiều điểm nhất là người chiến thắng New York Slice: họ có thể nhận séc! Trong trường hợp hòa, người chơi hòa có nhiều miếng đã ăn nhất (không tính pepperoni) sẽ thắng New York Slice. Nếu vẫn hòa, cả hai người chơi đều chia sẻ chiến thắng New York Slice và tấm séc được chia cho họ.

Các loại miếng bánh

Miếng đánh số

Cách chơi New York Slice như thế nào?

Các miếng có số đơn trên đó là các loại bánh pizza tiêu chuẩn. Con số chỉ số lượng của loại bánh đó trong trò chơi New York Slice, và cũng là số điểm mà người chơi có được khi kết thúc trò chơi nếu họ giữ nhiểu bánh loại đó nhất. Hầu hết các miếng được đánh số đều có pepperoni trên đó. Mỗi khi ăn một miếng có pepperoni, bạn sẽ được cộng một điểm.
Một số miếng có cá cơm trên chúng; nếu lấy được những miếng có cá cơm và ăn nó, cá cơm sẽ bị trừ khỏi điểm bạn. Nếu ăn những lát có cá cơm, thì cá cơm không bị tính là bất lợi cho bạn.

Miếng Combo 

Cách chơi New York Slice như thế nào?

Có bốn miếng Combo, mỗi miếng sẽ gồm hai loại bánh pizza khác nhau. Nếu bạn có một lát Combo, bạn sẽ có thêm 1/2 lát của mỗi loại trên lát đó. Miếng combo không bao giờ có Pepperoni, vì vậy chúng không thể ăn được (trừ khi bạn có Combo Cravings Special).

Miếng cá cơm

Cách chơi New York Slice như thế nào?

Miếng Cá Cơm không thể ăn được và có giá trị -3 điểm cho bất kỳ ai lấy được.

Miếng tối thượng

Cách chơi New York Slice như thế nào?

Miếng tối thượng khi được thu thập phải đặt bên cạnh bất kỳ miếng nào hiện có và sẽ được coi là một miếng thuộc loại đó. Nó không được chuyển sang loại. Nếu miếng tối thượng là miếng duy nhất thu được và người chơi không có miếng nào khác, người chơi phải xếp nó cạnh miếng bánh tiếp theo lấy được. Miếng tối thượng có giá trị 2 điểm nếu ăn nó vì nó có hai pepperoni.

Thẻ Today's Specials

Cách chơi New York Slice như thế nào?

Today's Specials cung cấp tiền thưởng và hình phạt cho người chơi. Một Đặc biệt được thêm vào mỗi bánh pizza được cắt mỗi vòng. Người chơi có thể có bất kỳ số lượng Đặc biệt nào. Thông thường, một Đặc biệt được thêm vào một phần bánh pizza bởi người cắt bánh. Người chơi chọn phần đó sẽ nhận được thêm Đặc biệt cùng với phần bánh. Những Đặc biệt có thể tạo thành phần pizza riêng (tổng số phần phải bằng số lượng người chơi khi cắt bánh, bao gồm cả phần Special-only). Thẻ Đặc biệt màu xanh lam (được đánh dấu *) được ghi trên dòng Đặc biệt* của Bảng séc khách hàng khi kết thúc trò chơi.

Buffet*

Kiếm được 1 điểm cho mỗi loại bánh pizza khác nhau mà bạn đã thu thập được. Một nửa lát được tính là hai loại nếu bạn không có những loại đó. Miếng có 3 cá cơm được tính là một loại khác. Miếng tối thượng được tính theo loại của miếng mà nó gắn vào.

Combo Craving*

Mỗi miếng Combo trong chồng bánh đã ăn của bạn có giá trị 3 điểm. Nếu bạn lấy được miếng Combo nào, bạn có thể ăn chúng khi nhận được thẻ Đặc biệt và bạn có thể ăn bất kỳ miếng Combo nào bạn nhận được ở lượt đó hoặc ở lượt sau (nhưng chỉ ở lượt bạn nhận được các miếng Combo).

Cut in line

Ở vòng sau nếu bạn không phải là Người cắt bánh, bạn có thể chơi thẻ này ngay sau khi Người cắt bánh hoàn thành việc chia bánh pizza thành nhiều phần và chọn phần của bạn trước tất cả những người chơi khác. Nếu thẻ Đặc biệt này xuất hiện ở vòng cuối cùng của trò chơi hoặc trong trò chơi hai người, hãy chọn một Đặc biệt khác từ chồng bài.

Day-old pizza*

Mất 2 điểm.

Dibs!

Trong vòng tiếp theo, trước khi người cắt bánh chia phần, bạn có thể Dibs trên một miếng bánh và lấy nó từ chiếc pizza. Khi hết Dibs (chưa được sử dụng nhưng thuộc sở hữu của người chơi), người chơi phải hỏi xem người chơi có muốn dibs trên một miếng trước khi anh ta cắt hay không. Nếu thẻ Đặc biệt xuất hiện trong trò chơi hai người, hãy chọn một thẻ Đặc biệt khác từ chồng bài.

"Everyone else" Diet*

Vào cuối trò chơi, tất cả người chơi ngoại trừ chủ sở hữu của thẻ Đặc biệt này bị mất 1 điểm cho hai miếng họ đã ăn, làm tròn xuống. Ví dụ, nếu một người chơi khác đã ăn bảy miếng, họ sẽ bị mất 3 điểm.

Mystery Slice

Ngay lập tức (sau khi bạn lấy phần bánh của mình, nhưng trước khi bạn quyết định ăn hoặc lấy các miếng) lấy một trong số ba miếng bổ sung úp mặt. Đừng nhìn vào bất kỳ miếng nào trước khi bạn lấy miếng đó. Bạn có thể ăn hoặc thu thập miếng Mystery Slice. Nếu bạn ăn miếng đó, đừng tiết lộ nó cho những người chơi khác.

Seconds

Ngay trước khi tính điểm, bạn có thể ăn bao nhiêu miếng của một loại tùy thích (miễn là loại đó có pepperoni). Lưu ý rằng điều này xảy ra trước khi ghi điểm.

Sneak-a-slice

Trong vòng tiếp theo khi bạn không phải là Người cắt bánh, bạn có thể chuyển một miếng từ phần này sang phần liền kề ngay trước khi bạn chọn phần của mình. Nếu một phần đã được loại bỏ, các miếng ở cạnh phần đã loại bỏ được coi là liền kề với nhau. Thẻ này chỉ có thể được thực hiện một lần. Nếu thẻ Đặc biệt này xuất hiện ở vòng cuối cùng của trò chơi New York Slice, hãy chọn một thẻ Đặc biệt khác từ chồng xếp.

Stuffed Crust*

Nhận thêm 5 điểm

Supersize Combos

Các miếng Combo được thu thập có giá trị bằng hai miếng của mỗi loại trên miếng Combo thay vì nửa miếng mỗi loại.

Tiebreaker

Bạn giành được tất cả các mối quan hệ cho phần lớn các loại được thu thập.

You like anchovies

Thay vì bị trừ cá cơm vào điểm số của bạn, cá cơm thu được sẽ có giá trị +1 điểm mỗi con. Tuy nhiên, cá cơm đã ăn sẽ không có giá trị gì hết. Hiệu ứng của thẻ Đặc biệt này phải được ghi lại trên dòng Pepperonis – Anchovies trên Bảng séc khách hàng dành cho người chơi có thẻ Đặc biệt này, có thể thực hiện rất dễ dàng bằng cách thay đổi – thành dấu + trên dòng đó.

You love veggies*

Mỗi miếng bánh pizza Rau (3) trong chồng xếp đã ăn của bạn có giá trị 3 điểm. Nếu bạn thu nhập bất kỳ miếng pizza Rau nào, bạn có thể ăn chúng khi bạn nhận thẻ Đặc Biệt này. Nếu thẻ đặc biệt này xuất hiện trong trò chơi hai người, hãy chọn một thẻ Đặc biệt khác từ chồng xếp.

Kết

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách chơi trò chơi New York Slice. Đừng chần chừ rủ ngay người thân và bạn bè tham gia trò chơi New York Slice này bạn nhé!

Xem thêm:

HƯỚNG DẪN CHƠI CHI TIẾT ELDER SIGN GATES OF ARKHAM

HƯỚNG DẪN HOÀN CHỈNH LUẬT CHƠI CUPCAKE ACADEMY

TÌM HIỂU CHI TIẾT VỀ LUẬT CHƠI BROOM SERVICE

CHI TIẾT LUẬT CHƠI SPYFALL BOARD GAME

TÌM HIỂU CHI TIẾT LUẬT CHƠI KINGDOMINO ORIGINS
 

Viết bình luận của bạn: