Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game

time-icon 04/01/2023 time-icon Đăng bởi: Tùng Tùng

Suburbia board game là một trò chơi xếp thẻ, trong đó mỗi người chơi sẽ cố gắng xây dựng một thành phố tự cung tự cấp để trở sinh lời và khuyến khích tăng dân số. Khi thị trấn của bạn phát triển, bạn sẽ ngày càng tích luỹ thu nhập và danh tiếng của mình. Khi thu nhập tăng lên, bạn sẽ có nhiều tiền mặt để mua những công trình giá trị lớn, chẳng hạn như sân bay quốc tế hoặc tòa nhà văn phòng cao tầng. Khi danh tiếng tăng lên, bạn sẽ ngày càng có nhiều dân số. Mục tiêu cuối cùng của người chơi là có dân số đông nhất để giành chiến thắng.

Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game

Thành phần trò chơi Suburbia board game

 • 1 Bảng dân số
 • 1 Bảng ngăn xếp
 • 1 Bảng cung cấp
 • 1 Thị trường bất động sản
 • 4 Bảng quận
 • 8 Vùng ngoại ô
 • 8 Nhà máy
 • 8 Công viên cộng đồng
 • 1 thẻ "1 vòng nữa"
 • 32 Ô A
 • 36 Ô B
 • 32 Ô C
 • 20 Ô mục tiêu
 • 4 Hỗ trợ người chơi
 • 1 Token bắt đầu
 • 60 đồng xu
 • 4 Khối danh tiếng
 • 4 Khối dân số
 • 12 Điểm đánh dấu đầu tư
 • 4 Khối thu nhập

Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game

Chuẩn bị trò chơi

- Xếp 3 chồng thẻ úp mặt, mỗi chồng có một chữ cái ở mặt sau (A, B và C). Mỗi chồng thẻ có số lượng bằng nhau: 15 thẻ cho 2 người chơi, 18 thẻ cho 3 người chơi và 21 thẻ cho 4 người chơi.

- Đặt thẻ không sử dụng trở lại trong hộp.

- Đặt Bảng ngăn xếp và đặt các chồng thẻ A, B và C lên đó.

- Tráo thẻ "1 vòng nữa" với: 6 thẻ từ chồng C cho 2 người chơi, 9 ô từ chồng C cho 3 người chơi, 12 thẻ từ chồng C cho 4 người chơi và đặt các thẻ đó úp mặt ở dưới cùng chồng C. Sau đó, lấy thêm 4 thẻ C (từ hộp) và đặt chúng ở dưới cùng của chồng C.

- Đặt 4 thẻ nhà máy, công viên cộng đồng, và ngoại ô úp mặt lên trên ba ô của chúng.

- Đặt bảng cung cấp và tiền xu trên đó.

- Đặt 7 thẻ trên cùng chồng A ngửa mặt, dọc theo cạnh dưới của Thị trường Bất động sản.

- Úp các thẻ mục tiêu xuống và chia 1 thẻ mục tiêu ngẫu nhiên ngửa mặt cho mỗi người chơi trên ô trống của họ.

- Mỗi người chơi đặt một Bảng Quận trước mặt. Đặt Khối thu nhập vào ô "Thu nhập 0" và Khối Danh tiếng của bạn vào ô "Danh tiếng 1".

- Đặt 1 thẻ Ngoại ô, 1 thẻ Công viên cộng đồng và 1 thẻ Nhà máy bên dưới Bảng Quận của bạn.

- Đặt Bảng Dân số trên bàn để theo dõi Dân số, "điểm chiến thắng" ở Vùng ngoại ô. Đặt một khối Dân số từ mỗi người chơi trên ô "Dân số 2".

- Mỗi người chơi lấy 2 thẻ mục tiêu ngẫu nhiên và giữ lại 1 thẻ (úp xuống để những người chơi khác không thể nhìn thấy). Thẻ Mục tiêu còn lại được trả lại hộp.

- Chọn ngẫu nhiên một người chơi và đưa anh ta Token bắt đầu.

Mục tiêu trò chơi

Người chơi có Dân số cao nhất trên Bảng Dân sốTìm hiểu về luật chơi Suburbia board game sẽ thắng Suburbia board game. Trong trường hợp hòa, người chơi có Danh tiếng cao nhất Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game trong số những người hòa sẽ thắng Suburbia board game.

Trong trường hợp vẫn tiếp tục hòa, người chơi có Thu nhập cao nhất Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game trong số những người hòa sẽ thắng.

Nếu người chơi vẫn hòa, người chơi có nhiều tiền nhất sẽ thắng Suburbia board game. Nếu tiếp tục hòa, những người hòa sẽ chơi một trò chơi Suburbia board game khác để xác định người chiến thắng.

Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game

Cách chơi trò chơi

Trong Suburbia board game, đến lượt của mình, mỗi người chơi phải thực hiện lần lượt bốn hành động sau:

1. Lấy và đặt 1 thẻ hoặc đặt 1 Điểm đánh dấu đầu tư vào quận của bạn.
2. Thu tiền hoặc trả phí (dựa trên Thu nhập của bạn Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game).
3. Điều chỉnh Dân số Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game trên Bảng Dân số (dựa trên Danh tiếng của bạn Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game).
4. Thêm một thẻ mới vào Thị trường Bất động sản.

1. Lấy và đặt 1 thẻ hoặc đặt 1 điểm đánh dấu đầu tư

Người chơi Suburbia board game phải chọn 1 trong 2 hành động sau:

A. Lấy 1 thẻ và thêm thẻ vào quận của mình, hoặc
B. Đặt 1 Điểm đánh dấu đầu tư lên một ô trong quận của mình để "đầu tư" vào ô đó .

A. Lấy một ô từ Thị trường Bất động sản

Khi lấy một thẻ từ Thị trường Bất động sản, người chơi trả chi phí (nếu có) in trên ô trong Thị trường Bất động sản và chi phí của thẻ đó. Tổng chi phí của thẻ được trả về nguồn cung cấp chung. Người chơi đặt thẻ đã mua bên cạnh bất kỳ ô nào của mình. Người chơi sẽ phải thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào được ghi trên phần mô tả thẻ đã đặt và các thẻ nào liên quan khác (bao gồm cả ô do người chơi khác đặt).

Thẻ có tác dụng ngay sau khi được đặt. Ví dụ: đặt một công viên mớiTìm hiểu về luật chơi Suburbia board game bên cạnh Công viên cộng đồngTìm hiểu về luật chơi Suburbia board game hiện có sẽ làm tăng Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game.

Bởi vì Thu nhập Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game và Danh tiếng Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game không bao giờ có thể giảm xuống dưới -5 hoặc tăng trên 15, nên các điều chỉnh chỉ dừng lại ở những giới hạn đó.

Lấy một thẻ cơ bản

Người chơi Suburbia board game cũng có thể lấy bất kỳ thẻ cơ bản nào có sẵn: Ngoại ô Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game, Công viên cộng đồng Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game hoặc Nhà máy Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game thay vì một thẻ từ Thị trường Bất động sản.

Người chơi chỉ cần trả chi phí cho thẻ. Người chơi đặt thẻ giống như cách mua thẻ từ Thị trường Bất động sản. Những thẻ này có thời hạn và có thể hết trong một trò chơi, lúc đó chúng sẽ không thể mua được nữa.

Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game

Sử dụng một thẻ làm hồ nước

Khi lấy một thẻ để làm hồ nước Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game, người chơi Suburbia board game phải chọn một thẻ từ Thị trường Bất động sản. Người chơi trả chi phí được in trên Thị trường Bất động sản mà không cần trả chi phí trên thẻ. Người chơi đặt thẻ này úp xuống bên cạnh một hoặc nhiều thẻ của mình (có thể đặt ngửa hoặc úp) và nhận được $2 cho mỗi thẻ liền kề Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board gameTìm hiểu về luật chơi Suburbia board gameTìm hiểu về luật chơi Suburbia board gameTìm hiểu về luật chơi Suburbia board game.

Nếu người chơi đặt một Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board gameTìm hiểu về luật chơi Suburbia board gameTìm hiểu về luật chơi Suburbia board gameTìm hiểu về luật chơi Suburbia board game bên cạnh một hồ nướcTìm hiểu về luật chơi Suburbia board game, anh ta sẽ có $2 từ nguồn cung cấp.

Khi người chơi đặt một hồ khác Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game bên cạnh hồ nước hiện có, anh ta không lấy được $2.

B. Đặt Điểm đánh dấu Đầu tư

Một Điểm đánh dấu Đầu tư có thể được đặt trên bất kỳ ô nào của người chơi - bao gồm cả hồ nước chưa có Dấu hiệu Đầu tư trên đó.

Người chơi sẽ thanh toán chi phí của ô đó và đặt Điểm đánh dấu đầu tư vào góc bên trái của ô. Điểm đánh dấu đầu tư sẽ nhân đôi tác dụng của ô được đặt trên đó. 

Đặt Điểm đánh dấu đầu tư không ảnh hưởng đến các tác dụng có điều kiện của các ô khác (nghĩa là đặt Điểm đánh dấu đầu tư trên Công viên cộng đồng Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game liền kề với Nhà máyTìm hiểu về luật chơi Suburbia board game sẽ không kích hoạt Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board gamelại Nhà máyTìm hiểu về luật chơi Suburbia board game).

Điểm đánh dấu đầu tư có tác dụng trong phần còn lại của trò chơi, vì vậy, đối với ví dụ trên, nếu một Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board gameTìm hiểu về luật chơi Suburbia board gameTìm hiểu về luật chơi Suburbia board gameđặt liền kề với Công viên cộng đồng có Điểm đánh dấu cộng đồng, người chơi sẽ nhận được Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game hai lần, tổng cộng là Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game.

Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game

2. Thu thập hoặc trả tiền (Dựa trên thu nhập)

Nếu Khối thu nhập của người chơi là một số dương, thì người chơi sẽ lấy số tiền đó từ nguồn cung cấp. Nếu Khối thu nhập của anh ta là số âm, người chơi nợ tiền và phải trả số tiền đó cho nguồn cung cấp. Nếu không có đủ tiền, người chơi sẽ trả những gì bằng tài sản đang có và di chuyển Khối Dân số của mình lui về phía sau, mỗi khoảng trống tương đương với $1 để bù vào phần chênh lệch. Người chơi sẽ lùi dần cho đến khi chạm số 0.

Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game

3. Điều chỉnh Dân số (dựa trên danh tiếng)

Tăng hoặc giảm Dân số của bạn trên Bảng Dân số tương ứng với vị trí của Khối Danh tiếng. Nếu Dân số về 0, mỗi lần lùi về phía sau sẽ có giá $1 cho mỗi khối Dân số. Nếu người chơi không thể trả khoản phí này, sẽ không có gì xảy ra và người chơi giữ vị trí 0.

Khi quận của bạn phát triển, chi phí duy trì sẽ cao hơn và chất lượng "thị trấn nhỏ" sẽ giảm đi - điều này được thể hiện bằng Đường màu đỏ trên đường dân số. Khi Dân số của một người vượt qua Đường màu đỏ, Thu nhập Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game và Danh tiếng Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game của người chơi đó đều giảm đi 1 (di chuyển sang bên trái một ô) cho mỗi lần vượt qua Đường màu đỏ. Nếu Dân số giảm xuống dưới Đường màu đỏ (có thể xảy ra nếu Danh tiếng đang âm), người chơi sẽ di chuyển cả Khối thu nhập và Khối danh tiếng của mình về phía trước (di chuyển sang bên phải một ô trống).

Khi đặt một thẻ, đôi khi sẽ cần thực hiện nhiều điều chỉnh. Khi điều chỉnh dân số vượt qua Đường màu đỏ, ngay lập tức giảm Thu nhập Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game và Danh tiếng Tìm hiểu về luật chơi Suburbia board game của bạn xuống một ô, ngay cả khi bạn chưa hoàn thành tất cả các điều chỉnh khác.

Nếu giảm Thu nhập hoặc Danh tiếng khiến một trong hai hoặc cả hai thấp hơn -5, thì Khối thu nhập hoặc Khối danh tiếng vẫn ở mức -5.

Nếu Dân số của bạn lớn hơn 150 trong một lượt bình thường, hãy đặt Khối Dân số của bạn ở dòng dưới cùng của Bảng Dân số, hãy coi như có một đường màu đỏ sau mỗi số chẵn, bắt đầu bằng 150 (152, 154, 156, v.v. )..

4. Điều chỉnh thị trường bất động sản

Nếu đặt một thẻ cơ bản hoặc Điểm đánh dấu đầu tư, thì người chơi phải lấy bất kỳ thẻ nào nằm ngửa bên dưới Thị trường bất động sản (chỉ cần trả chi phí hiển thị phía trên ô đó trên Thị trường bất động sản, nếu có) và loại bỏ nó vào một chồng bài bỏ.

Đặt các ô còn lại trên Thị trường Bất động sản sang phải để lấp vào khoảng trống từ ô loại bỏ (sẽ luôn có một ô được loại bỏ trong mỗi lượt của người chơi) và lật một ô mới từ chồng xếp hiện tại (bắt đầu với Chồng xếp A), đặt nó ở ngoài cùng bên trái Thị trường Bất động sản. Khi Chồng xếp A cạn kiệt, hãy lật các ô từ Chồng xếp B; khi Chồng xếp B cạn kiệt, lật các ô từ Chồng xếp C.

Kết thúc trò chơi

Nếu lật thẻ "1 Vòng nữa", vòng hiện tại được hoàn thành và chơi thêm một vòng nữa.

Tất cả mọi người phải có cùng một số lượt trong Suburbia board game.

Sau khi người chơi cuối cùng kết thúc lượt, việc tính điểm sẽ diễn ra. Có hai phần để chấm điểm tổng kết: Phần thưởng Mục tiêu và Quy đổi tiền thành Dân số.

Phần thưởng mục tiêu được tính trước Quy đổi tiền thành Dân số.

Phần thưởng dân số cho các Mục tiêu hoàn thành và Quy đổi tiền thành Dân số vào cuối Suburbia board game sẽ không làm giảm Thu nhập và Danh tiếng của Đường màu đỏ.

Phần thưởng Mục tiêu

Phần thưởng Dân số từ mỗi mục tiêu đặt trên Thị trường Bất động sản sẽ được trao cho một người chơi duy nhất đạt được những mục tiêu đó. Nếu hai hoặc nhiều người chơi hòa nhau vì đạt được cùng một mục tiêu, thì không ai được Phần thưởng Dân số của mục tiêu đó.

Theo thứ tự, từng mục tiêu bí mật của người chơi được tiết lộ và nếu một người chơi đạt được mục tiêu bí mật của mình, anh ta sẽ được Phần thưởng Dân số của mục tiêu đó.

Chỉ chủ sở hữu của ô mục tiêu bí mật mới có thể nhận Phần thưởng Dân số khi đạt mục tiêu bí mật của mình.

Chuyển đổi tiền thành dân số

Tiền của mỗi người chơi được quy đổi: trả $5 về nguồn cung cấp chung để nhận 1 Dân số, làm tròn xuống (người chơi có thể giữ lại tiền phòng trường hợp hoà nhau).

Kết

Hi vọng bài viết đã giúp bạn hiểu hết luật chơi của Suburbia board game. Nếu thấy hứng thú thì đừng chần chừ rủ ngay bạn bè và người thân cùng chơi Suburbia board game bạn nhé!

Xem thêm:

LUẬT CHƠI MA SÓI ONE WEEK ULTIMATE WEREWOLF ĐẦY ĐỦ

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI FOR SALE BOARD GAME

CHI TIẾT CÁCH CHƠI TRÒ CHƠI WITS & WAGERS

HƯỚNG DẪN CHƠI CHI TIẾT GIZMOS - CỖ MÁY TỐI THƯỢNG

HƯỚNG DẪN CHƠI MR JACK IN NEW YORK

Viết bình luận của bạn: