Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

time-icon 12/01/2023 time-icon Đăng bởi: Tùng Tùng

Trong trò chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf, bạn sẽ dành một tuần cho kỳ nghỉ tại Lâu đài Ludwig, nơi có tin đồn về Ma sói lang thang khắp nơi. Mỗi ngày, bạn có thể khám phá các căn phòng khác nhau trong lâu đài, mỗi đêm đều có các hoạt động kỳ lạ diễn ra. Đến cuối của tuần nghỉ, bạn và những người chơi khác sẽ phải quyết định ai mới thực sự là Sói đang ẩn nấp. Nếu chọn đúng, bạn sẽ trở về bình an. Nếu sai, bạn sẽ là bữa ăn cho bầy Sói tại khu nghỉ mát này! Bạn đã sẵn sàng tham gia chưa? Hãy cùng H2 Rubik tìm hiểu về cách chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf nhé!

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Thành phần Ma Sói One Week Ultimate Werewolf

+ 15 Phòng

+ 35 Thẻ hành động

+ 1 Sảnh chơi hai mặt 

+ 1 Danh sách khách đăng ký

+ 13 Token nhân vật

+ 9 Token Cổ vật

+ 1 Token ban ngày

+ 7 Con tốt người chơi

+ 3 Con tốt nhân viên

+ 91 Token đánh dấu nhân vật

+ 7 Bảng người chơi hai mặt

+ 1 Mũi tên bắt đầu

+ 1 Token Bắt đầu mới

+ 2 Token khiên

+ 2 Token pháo

+ 3 Token Bình chọn nhiều nhất

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Chọn phòng để tiến hành chơi

Đặt số lượng phòng bằng số lượng người chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf (Không tính Sảnh). Sắp xếp thứ tự phòng tuỳ ý.

Đối với trò chơi đầu tiên

Khi chơi lần đầu tiên, hãy đặt số lượng phòng như sau: (mỗi khi tăng số lượng người chơi, thêm phòng như hình)

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Cách đặt phòng nên dùng

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt phòng như sau để khiến trò chơi thêm thú vị:

3 người chơi

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

4 người chơi

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

5 người chơi

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

6 người chơi

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

7 người chơi

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Chuẩn bị trò chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

(1) Đặt Sảnh ở trung tâm bàn với số lượng cạnh dựa trên số lượng người chơi (số có màu đỏ ở ngay dưới banner của Sảnh)

(2) Đặt ngẫu nhiên một phòng cho mỗi người chơi. Xếp các phòng thành hình tròn, mỗi phòng sẽ chạm với 2 phòng khác.

(3) Đặt token Ban ngày tại ô "Mon (Thứ Hai)" ở Sảnh.

(4) Đặt Con tốt nhân viên tại chính giữa lâu đài.

(5) Mỗi người chơi lấy một Bảng người chơi, 7 lá Thẻ hành động, bộ Token đánh dấu nhân vật. 

(6) Đặt token Bắt đầu mới ở bậc 4 trên Sảnh.

(7) Lấy token nhân vật Tanner, 2 Sói, và số Dân làng bằng số người chơi rồi xáo trộn chúng úp mặt. Đặt 1 token nhân vật úp mặt trên mỗi Con tốt nhân vật và Con tốt nhân viên. Sau đó, phải luôn di chuyển Token nhân vật cùng với Con tốt. Mỗi người chơi có thể bí mật nhìn Token nhân vật.

Chuẩn bị cho màn Arrival

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

(1) Xoay Mũi tên Bắt đầu trên mặt bàn, mũi tên chỉ vào ai thì người đó sẽ bắt đầu trò chơi. Đặt mũi tên bắt đầu trước mặt người chơi đầu với mũi tên hướng sang bên trái họ.

(2) Người chơi bắt đầu đặt Con tốt người chơi (và Token nhân vật) vào bất kỳ Phòng nào hoặc trên Sảnh.

(3) Người chơi đầu đặt Con tốt tuỳ chọn vào Phòng mà Con tốt người chơi đang đặt. Người chơi đầu thực hiện hành động ban ngày của Phòng đó.

(4) Người chơi thứ 2 (ngồi bên trái người chơi đầu) đặt Con tốt người chơi vào bất kỳ Phòng nào (kể cả đã có con tốt của người chơi khác), thêm một trong 2 Con tốt nhân viên chưa dùng đến căn Phòng, sau đó thực hiện hành động Ban ngày của Phòng.

(5) Người chơi thứ ba đặt Con tốt người chơi vào Phòng bất kỳ, thêm Con tốt nhân viên cuối cùng chưa dùng vào Phòng, thực hiện hành động Ban ngày của Phòng.

(6) Mỗi người chơi còn lại lần lượt đặt Con tốt người chơi vào Phòng bất kỳ và thực hiện hành động ban ngày.

(7) Tiếp tục tới bước 4 của Một ngày (Thay đổi người chơi bắt đầu).

Cách chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf

Trò chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf diễn ra trong nhiều ngày và đêm. Sau một đêm, người chơi bỏ phiếu cho những người mà họ nghĩ là Ma sói.

Một ngày

Những hành động được thực hiện công khai vào ban ngày. Các thẻ hành động phải được chơi ngửa mặt, và những người chơi sẽ thấy Phòng và hành động bạn chơi.

Bước 1. Di chuyển Token Ban ngày

Người chơi đầu di chuyển Token ban ngày sang ô bên phải.

Bước 2. Di chuyển Nhân viên

Người chơi đầu di chuyển từng Con tốt nhân viên (và Token nhân vật) trong một Phòng theo chiều Mũi tên bắt đầu.

Bước 3. Từng người chơi di chuyển

Bắt đầu với người chơi đầu và lần lượt quanh bàn theo chiều Mũi tên bắt đầu:

1. Chọn 1 thẻ Hành động và đặt ngửa nó lên chồng bài bỏ trên bảng người chơi.

2. Di chuyển Con tốt người chơi (Token nhân vật) qua số lượng Phòng được chỉ thị trên thẻ Hành động: 0, 1, 2, hoặc 3. Bạn có thể di chuyển theo hướng nào cũng được, nhưng chỉ được chọn một hướng và phải di chuyển số lần bằng với con số trên lá thẻ.

Bước 4. Thay đổi người chơi đầu

Người chơi có Token Bắt đầu chuyển Mũi tên bắt đầu tới bất người chơi nào trừ người đã từng sở hữu nó. Token người chơi bắt đầu giữ Token Bắt đầu chọn hướng đi mới của mũi tên. Nếu không có ai giữ Token bắt đầu thì không cần phải đổi hướng chơi.

Một đêm

Mọi người nhắm mắt lại. Người chơi đầu tiên bắt đầu và từng người chơi lần lượt theo chiều hướng của mũi tên:

Bước 1. Thông báo đến lượt hành động của bạn và mở mắt ra.

Bước 2. Chọn một thẻ Hành động từ tay bạn và thông báo tên của nó.

Bước 3. Bạn có thể thực hiện hành động trên thẻ và thông báo nó. Hành động Ban đêm chỉ được thực hiện trên token đang ở cùng Phòng với Con tốt người chơi của bạn.

Bước 4. Đặt thẻ Hành động úp mặt trên chồng thẻ bỏ.

Bước 5. Thông báo lượt của bạn đã kết thúc và nhắm mắt lại. 

Sau khi tất cả mọi người đã thực hiện xong lượt thì mọi người có thể mở mắt.

Lưu ý: Bạn không cần phải nói sự thật.

Sau một đêm

Khi Con tốt Ban ngày tiến đến Ô bỏ phiếu, thì trò chơi sắp kết thúc. Mọi người sẽ bình luận để xem nghi ngờ ai là Sói. Người chơi sẽ chỉ tay vào người chơi mà họ nghi ngờ là Sói, (nhiều) người chơi bị nhiều bình chọn nhất sẽ nhận Token Bình chọn nhiều nhất. Nếu không ai nhận nhiều hơn 1 bình chọn thì không ai nhận Token Bình chọn nhiều nhất. Sau đó, lật tất cả các Token nhân vật trên Con tốt ngửa lên.

Chiến thắng trò chơi

Tanner

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Tanner thắng chỉ khi nhận Token Bình chọn nhiều nhất. Khá khó để chiến thắng, bạn có thể điền tên vào trang thành viên Emerald trên Danh sách khách đăng ký.

Sói

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Sói thắng khi Dân làng nhận Token Bình chọn nhiều nhất, hoặc khi không ai có nhiều hơn 1 phiếu bầu và có ít nhất 1 người là Sói. Dân làng và Tanner sẽ thua. Bạn có thể điền tên vào trang thành viên Ruby trên Danh sách khách đăng ký.

Dân làng

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Dân làng thắng khi có Sói nhận Token Bình chọn nhiều nhất (và Tanner không nhận Token đó). Sói và Tanner thua cuộc. Bạn có thể điền tên vào trang thành viên Sapphire trên Danh sách khách đăng ký.

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Dân làng có thể thắng khi không ai nhận nhiều hơn 1 phiếu bầu và không ai là Sói. Bạn có thể điền tên vào trang thành viên Cubic Zirconia trên Danh sách khách đăng ký.

Nhân viên

Alfred, Alice và Jeeves là nhân viên, họ di chuyển sang Phòng bên cạnh mỗi ngày, theo chiều của Mũi tên bắt đầu. Nhân viên có thể là Dân làng, Sói hoặc Tanner.

Theo dõi nhân vật

Sử dụng phần cuối của Bảng người chơi, phần theo dõi Token. Bạn có thể đặt chúng nằm ngửa hoặc sấp (để giữ bí mật). 

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Thẻ Hành động

Mỗi người chơi có 5 thẻ hành động:

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Đặt thẻ chưa chơi úp xuống để giữ bí mật.

Thẻ hành động ngửa mặt vào ban ngày và úp mặt vào ban đêm. Hành động ban ngày là con số dưới tên của lá bài, chỉ thị số lượng Phòng bạn có thể di chuyển Con tốt người chơi theo bất kỳ hướng nào. Không được đổi hướng một khi đã bắt đầu.

Hành động ban đêm là dòng chữ dưới cùng thẻ. Bạn chỉ có thể tương tác với Token trong Phòng mình (trừ khi có năng lực đặc biệt của căn phòng). Bạn có thể chọn không thực hiện hành động.

Nếu hết bài trong tay, hãy rút thêm từ chồng bài bỏ.

Insomniac: Nhìn Token của mình.

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Seer: Nhìn 2 token bất kỳ (không phải của bạn) trên con tốt nào đang ở trong Phòng bạn.

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Troublemaker: Tráo đổi 2 token giữa 2 con tốt nào trong phòng bạn mà không được nhìn chúng là gì.

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Robber: Tráo token của bạn với token của Con tốt khác trong phòng bạn, chỉ được nhìn token mới của mình.

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Phòng

Mỗi phòng có khả năng đặc biệt. Phòng ban ngày (banner xanh nhạt và icon mặt trời) sẽ thực hiện hành động khi bạn bước vào phòng. Phòng ban đêm (banner xanh đạm với icon mặt trăng/mây) thực hiện hành động vào ban đêm. Một số phòng có bước chuẩn bị đặc biệt và cần được chuẩn bị xong trước khi bước vào trò chơi.

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Người chơi đầu đến Sảnh mỗi ngày nhận được token Bắt đầu. Ngay trước thời kỳ Ban đêm, người chơi nhận được nó sẽ đặt mũi tên bắt đầu trước người chơi nào chưa có nó, và quyết định chiều mũi tên. Người chơi đó đặt Token bắt đầu mới trở về chỗ của nó trên Sảnh.

Vào đầu mỗi ngày, hãy di chuyển token Ban ngày sang ngày tiếp theo trên Sảnh. Sảnh sẽ cho biết các bước trong một ngày. 

Archive:

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Khi dừng ở phòng này, hãy lấy Cổ vật trên cùng của chồng, nhìn nó và đặt lên token nhân vật. nếu đã có token cổ vật, bạn không cần làm gì khác khi đến phòng này.

Xáo trộn các token Cổ vật: Claw of the Werewolf, Cudgel of the Tanner, Brand of the Villager, Mask of Muting, và một Voide of Nothingness cho mỗi người chơi nhiều hơn 2 (Nếu có 6 người chơi, hãy dùng 4 Void). Xếp tất cả Cổ vật thành một chồng ở dưới Phòng.

Armory:

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Lấy một token Khiên từ phòng và đặt lên trên cùng token nhân vật. Nếu không có bất kỳ token Khiên nào trong Armory, bạn hãy lấy một từ bất cứ Con tốt người chơi khác từ bất kể phòng nào. Không được có nhiều hơn 1 token Khiên. Nếu chơi cùng Archives, token Khiên ngăn chặn người chơi khác nhìn hoặc di chuyển token Cổ vật thêm vào token nhân vật. 

Đặt 1 token Khiên vào phòng cho 3-4 người chơi và 2 token Khiên cho 5-7 người chơi.

Dynamite Room:

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Bạn có thể đặt token Dynamite vào một căn phòng trống (phòng không có con tốt nào). Nếu token dynamite đang ở căn phòng trống, người chơi bước vào phòng có thể kích nổ nó, trở nó về phòng dynamite hoặc không làm gì. Để kích nổ, loại bỏ phòng chứa token dynamite khỏi trò chơi, rồi đặt token dynamite vào phòng dynamite. 

Đặt token dynamite vào phòng cho 3-4 người chơi và 2 token dynamite cho 5-7 người chơi.

Great hall

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Nếu ở phòng này vào ban đêm, bạn có thể dùng thẻ Seer, Troublemaker hoặc Robber để nhìn hoặc tráo token trong Great hall hoặc phòng kế bên nó, trừ khi kế bên phòng Panic room.

Guest bedroom

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Bạn có thể nhìn thẻ Hành động úp mặt trên cùng của người chơi khác (thẻ họ dùng đêm qua). Người chơi không được nhấc thẻ trừ khi muốn chơi nó. Nếu người chyoiw đã nhấc thẻ vì họ đã vào Kitchen, bạn không được nhìn thẻ của họ.

Kitchen

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Cầm hết tất cả đống thẻ bài bạn bỏ lên tay.

Laboratory

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Bạn có thể tráo một phòng trống với một phòng không có trong trò chơi. Token trong phòng sẽ bị loại bỏ theo phòng, token ở ngoài phòng vẫn giữ nguyên trong trò chơi. Laboratory cucngx có thể mang lại căn phòng đã bị loại bỏ bởi nó vào trò chơi.

Observatory

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Nếu ở trong phòng Observatory với ít nhất một con tốt người chơi khác vào ban đêm, hãy mở mắt để nhìn hành động của người chơi kia. Người chơi kia không tiết lộ cho bạn token họ nhìn thấy. Khi thực hiện hành động ban đêm tại Observatory, hãy đánh thức người chơi kia. Nếu bạn là con tốt duy nhất trong phòng, hãy mở mắt nhìn tất cả người chơi khác thực hiện hành động.

Panic room

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Bạn không được nhìn hoặc di chuyển token của người chơi khác trong phòng, ngoại trừ token của bạn hoặc nhân viên.

Parlor

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Có thể triệu hồi một con tốt nhân viên tới Parlor, hoặc chuyển nhân viên đến Sảnh.

Secret Passage

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Bạn có thể lập tức chuyển tới phòng khác và phải thực hiện hành động của phòng đó. Người chơi không được bắt đầu trò chơi trong Secret Passage. Nhân viên vào phòng này không di chuyển ra phòng khác.

Sitting room

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Phòng không có năng lực đặc biệt nhưng cung cấp nhiều ghế ngồi.

Staff Quarters

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Vào ban đêm, có thể nhìn hoặc chuyển token nhân vật trên con tốt nhân viên tới mọi nơi trong lâu đài bằng thẻ Seer, Troublemaker hoặc Robber.

Study

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Vào ban đêm, có thể tương tác với con token nhân vật như thể nó ở trên một con tốt. 

Xáo trộn thêm 1 token Tanner, 1 token Sói và 1 token Dân làng úp mặt. Chọn một cái ngẫu nhiên đặt ra giữa phòng Study, trả lại 2 cái về hộp.

Workshop

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Bên đêm, bạn có thể chơi thẻ hành động thứ hai và thực hiện nó. Bạn có thể lấy thẻ từ chồng bỏ nếu hết bài.

Cổ vật trong trò chơi

Người chơi có thể nhận token Cổ vật khi dùng phòng Archives. Bí mật nhìn token sau đó đặt lên con tốt người chơi, trên token nhân vật. Sử dụng token Cổ vật giống như token nhân vật.

Khi chơi với token Cổ vật, thẻ hành động hoạt động kiểu khác:

Insomniac

Nhìn vào cả token nhân vật và Cổ vật của mình

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Seer

Nhìn vào 2 token bất kỳ (nhân vật hoặc cổ vật) trên con tốt người khác.

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Troublemaker

Tráo token nhân vật hoặc Cổ vật với 2 con tốt trong phòng bạn. Tráo nhân vật với nhau và Cổ vật với nhau.

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Robber

Tráo token nhân vật hoặc Cổ vật với token nhân vật hoặc Cổ vật của con tốt khác trong phòng bạn. Chỉ được nhìn token mới của bạn. 

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Các cổ vật:

The Claw of the Werewolf: Biến người chơi thành Sói.

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Cudgel of the Tanner: biến người chơi thành Tanner.

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

The Brand of the Villager: biến người chơi thành Dân làng.

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Mask of Muting: Nếu nhìn thấy Cổ vật này, bạn không được nói trong suốt trò chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf còn lại. Người chơi có thể giả vờ mình đã nhìn thấy cổ vật này. Nếu bị câm, hãy gõ 2 lần vào mặt bàn để chỉ thị mình đã xong hành động ban đêm.

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Void of Nothingness: không có khả năng gì. Hãy thêm 1 Voide of Nothingness cho mỗi người chơi nhiều hơn 2 (ví dụ, thêm 4 Void of Nothingness với 6 người chơi).

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

Kết

Bài viết đã hướng dẫn chi tiết cách chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf. Hãy rủ bạn bè và ngời thân cùng chơi ngay nhé!

Xem thêm:

Luật chơi Ma Sói One Week Ultimate Werewolf đầy đủ

LUẬT CHƠI CHI TIẾT CỦA MA SÓI ONE NIGHT DAYBREAK

CHƠI MA SÓI ONE NIGHT ULTIMATE NHƯ THẾ NÀO?

GIỚI THIỆU VỀ PHIÊN BẢN MA SÓI CHARACTERS PLUS MỚI NHẤT

CÁCH CHƠI MA SÓI CHARACTER NHƯ THẾ NÀO?

LUẬT CHƠI MA SÓI ARTIFACTS - BẢN MỞ RỘNG MA SÓI ULTIMATE

LUẬT CHƠI CỦA BẢN MỞ RỘNG MA SÓI ULTIMATE DELUXE EDITION

Viết bình luận của bạn: