HƯỚNG DẪN CHƠI 7 WONDERS BOARD GAME

time-icon 16/12/2022 time-icon Đăng bởi: Tùng Tùng

7 Wonders Board Game là một trong những trò chơi cờ bàn phổ biến và có ảnh hưởng nhất trong mười năm qua, là nguồn cảm hứng cho trò chơi Sushi Go và Gloomhaven với lối chơi rút bài thông minh và cho phép nhiều người chơi trong cùng lượt.

HƯỚNG DẪN CHƠI 7 WONDERS BOARD GAME

THÀNH PHẦN 7 WONDERS BOARD GAME

 • Bảng Kỳ quan
 • 7 Thẻ Kỳ quan
 • 49 Thẻ Thời đại I, 49 Thẻ Thời đại II, 50 Thẻ Thời đại III
 • 46 Token xung đột
 • 24 đồng xu mệnh giá 3, 46 đồng xu mệnh giá 1
 • 1 sổ ghi điểm
 • 1 sách quy tắc
 • 2 thẻ "2 người chơi"

MỤC TIÊU TRÒ CHƠI

Trò chơi 7 Wonders Board Game diễn ra trong 3 Thời đại, mỗi người sử dụng một trong 3 bộ bài (đầu tiên là thẻ Thời đại I, sau đó là Thời đại II và cuối cùng là Thời đại III). Mỗi Thời đại này được chơi tương tự nhau, với mỗi người chơi có cơ hội chơi 6 thẻ mỗi Thời đại để phát triển thành phố và xây dựng Kỳ quan của họ.

Vào cuối mỗi Thời đại của 7 Wonders Board Game, mỗi người chơi so sánh sức mạnh quân sự của họ với hai thành phố lân cận (thuộc về những người chơi bên phải và bên trái của họ).

Vào cuối Thời đại thứ III, người chơi tính điểm chiến thắng của mình; người chơi có nhiều điểm nhất sẽ thắng trò chơi.

THIẾT LẬP TRÒ CHƠI

Bộ bài Thời đại

Hãy đặt tất cả các thẻ không sử dụng trở lại hộp dựa trên số lượng người chơi.

Ví dụ: trong trò chơi 6 người, các quân bài 3+, 4+, 5+ và 6+ được sử dụng. 7 lá bài trở lên được trả lại hộp.

Ngoài ra, đối với bộ bài Thời đại III:

 • Loại bỏ 10 thẻ Guild (thẻ màu tím) và ngẫu nhiên giữ lại số lượng cần thiết dựa trên số lượng người chơi.
 • Sau đó, xáo trộn các thẻ Guild giữ lại với các thẻ khác để tạo thành bộ bài Thời đại III.

HƯỚNG DẪN CHƠI 7 WONDERS BOARD GAME

Kỳ quan

Xáo trộn 7 thẻ Kỳ quan úp mặt và chia mỗi người chơi một thẻ. Lá bài sẽ xác định bảng Kỳ quan được trao cho mỗi người chơi cũng như mặt lá bài được sử dụng trong trò chơi.

Lưu ý: Đối với trò chơi 7 Wonders Board Game đầu tiên, bạn nên sử dụng mặt A của bảng vì chúng dễ sử dụng hơn. Nếu tất cả người chơi đồng ý, bảng Kỳ quan có thể được chọn thay vì đưa ra ngẫu nhiên.

Tiền xu

Mỗi người chơi bắt đầu trò chơi 7 Wonders Board Game với 3 đồng xu mệnh giá "1" đặt trên bàn cờ của mình.

Số xu còn lại tạo thành ngân hàng rút tiền (người chơi có thể "đổi tiền" giữa xu "3" và "1" nếu cần).

Token xung đột

Token Xung đột tạo thành một khoản dự trữ, bên cạnh các đồng xu.

YẾU TỐ TRÒ CHƠI

Bảng Kỳ quan

Mỗi bảng đại diện cho Kỳ quan có thể xây dựng và tài nguyên kỳ quan đó tạo ra (hiển thị ở phía trên bên trái của bảng). Những bảng này có hai mặt và cung cấp hai phiên bản khác nhau của Kỳ quan. Mỗi Kỳ quan bao gồm hai, ba hoặc bốn giai đoạn, chỉ thị trên bảng. Mỗi giai đoạn có chi phí xây dựng và phần thưởng khi hoàn thành.

Tiền xu 

Tiền xu dùng trong giao dịch thương mại giữa một thành phố với hai thành phố lân cận. Không có giới hạn về số xu có thể tích lũy trong trò chơi. Tiền tích lũy có giá trị điểm chiến thắng vào cuối trò chơi.

Token Xung đột

Token xung đột đại diện cho các chiến thắng và thất bại quân sự giữa các thành phố lân cận. Bốn loại token được sử dụng:
Token Thất bại có giá trị -1, sử dụng cuối mỗi thời đại.
Token Chiến thắng có giá trị +1, sử dụng vào cuối Thời đại I.
Token Chiến thắng có giá trị +3, sử dụng vào cuối Thời đại II.
Token Chiến thắng có giá trị +5, sử dụng vào cuối Thời đại III.

Lá bài

Trong 7 Kỳ quan, lá bài Thời đại đại diện cho các cấu trúc. Có 7 loại cấu trúc khác nhau, dễ dàng nhận biết qua màu viền thẻ.

 • Thẻ màu nâu (Nguyên liệu thô): tạo ra tài nguyên. 
 • Thẻ màu xám (Hàng hóa sản xuất): y tạo ra tài nguyên. 
 • Thẻ xanh (Công trình dân sự): ghi điểm chiến thắng.
 • Thẻ xanh (Công trình khoa học): ghi điểm chiến thắng tùy vào tiến độ của bạn trong ba lĩnh vực khoa học
 • Thẻ vàng (Công trình thương mại): kiếm tiền, sản xuất tài nguyên, thay đổi quy tắc thương mại và đôi khi kiếm được điểm chiến thắng.
 • Thẻ đỏ (Công trình quân sự): tăng sức mạnh quân sự,có hiệu lực trong quá trình giải quyết Xung đột.
 • Thẻ màu tím (Guilds): cho phép người chơi ghi điểm theo các tiêu chí cụ thể.

Lưu ý: bộ bài Thời đại III không chứa Nguyên liệu thô (thẻ màu nâu) hoặc Sản xuất Hàng hóa (thẻ màu xám), nhưng nó chứa Guilds (thẻ màu tím).

Chi phí Thẻ

Khu vực ở phía trên bên trái cho biết chi phí xây dựng. Nếu khu vực đó trống, công trình tự do và không yêu cầu tài nguyên để xây dựng.

HƯỚNG DẪN CHƠI 7 WONDERS BOARD GAME

Bắt đầu trong Thời đại II, một số cấu trúc có thể được xây dựng bằng cách trả tài nguyên cần thiết hoặc cách khác, chúng có thể được xây dựng miễn phí nếu người chơi đã xây dựng cấu trúc được chỉ định trên thẻ trong thời đại trước.

Khu vực phía dưới bên phải cho biết cấu trúc nào có thể xây dựng miễn phí trong thời đại tiếp theo nhờ thẻ này. Khu vực trung tâm phía dưới cho biết cấu hình - số lượng người chơi - thẻ được sử dụng.

HƯỚNG DẪN CHƠI 7 WONDERS BOARD GAME

Xây dựng 7 kỳ quan

Xuyên suốt cả 3 thời đại, người chơi sẽ xây dựng các công trình (thẻ) và Kỳ quan (bảng).

Hầu hết các cấu trúc đều có chi phí tài nguyên. Một số miễn phí và một số có chi phí xu. Một số cũng có chi phí tài nguyên và điều kiện xây dựng miễn phí.

Tất cả các Kỳ quan đều có chi phí tài nguyên.

Chi phí xu

Một số thẻ màu nâu có giá một xu và phải trả cho ngân hàng ở lượt chúng được xây dựng.

Xây dựng miễn phí

Một số thẻ không có chi phí và có thể được sử dụng miễn phí.

Một số cấu trúc của Thời đại II và III có tên của cấu trúc thuộc Thời đại trước. Nếu người chơi đã xây dựng cấu trúc có tên trong Thời đại trước, người chơi đó có thể xây dựng cấu trúc miễn phí, nghĩa là không phải trả chi phí tài nguyên.

Chi phí tài nguyên

Một số thẻ có chi phí tài nguyên. Để xây dựng chúng, người chơi phải tạo ra tài nguyên tương ứng VÀ/HOẶC mua chúng từ một trong hai thành phố lân cận.

Sản xuất

Để xây dựng một cấu trúc, thành phố của người chơi phải sản xuất các tài nguyên được chỉ định trên thẻ của nó.

Thương mại

Người chơi sẽ muốn xây dựng một cấu trúc yêu cầu tài nguyên mà họ không có. Nếu những tài nguyên này được sản xuất bởi một thành phố lân cận - những người chơi ngồi ngay bên trái hoặc bên phải của người chơi đó - thì người chơi sẽ có thể mua tài nguyên còn thiếu thông qua thương mại.

Tài nguyên mà người chơi có thể mua từ các thành phố lân cận của họ là:

 • tài nguyên do thành phố sản xuất ban đầu (như được chỉ ra trên bảng)
 • tài nguyên từ các thẻ màu nâu (nguyên liệu thô)
 • tài nguyên từ các thẻ xám của thành phố (hàng hóa sản xuất)

Tuy nhiên, không thể mua tài nguyên được tạo ra bởi một số cấu trúc thương mại (thẻ vàng) hoặc bởi một số Kỳ quan: những tài nguyên này dành riêng cho chủ sở hữu.

Đối với mỗi tài nguyên đã mua, người chơi phải đưa 2 xu cho chủ sở hữu tài nguyên.

Giải thích

 • Việc bán tài nguyên cho một thành phố lân cận KHÔNG cấm người chơi sử dụng nó trong cùng lượt, cho mục đích xây dựng của riêng mình.
 • Trong cùng một lượt, có thể mua một hoặc nhiều tài nguyên từ cả hai thành phố lân cận. Các tài nguyên đã mua chỉ có thể được sử dụng ở lượt mà chúng được mua.
 • Người chơi không thể từ chối bán tài nguyên. Một số cấu trúc thương mại (thẻ vàng) giảm chi phí tiền tệ khi mua tài nguyên từ 2 xuống 1 xu.
 • Khi cả hai thành phố lân cận tạo ra tài nguyên nhiều người muốn mua, người chơi đó có thể mua miễn phí từ một trong hai người chơi.
 • Để mua tài nguyên, người chơi phải có xu khi bắt đầu lượt. Tiền kiếm được thông qua thương mại trong một lượt không thể sử dụng trong lượt đó mà chỉ trong lượt tiếp theo.

TỔNG QUAN VỀ THỜI ĐẠI

Vào đầu mỗi Thời đại, mỗi người chơi nhận được một bộ gồm 7 lá bài, được chia ngẫu nhiên từ bộ bài tương ứng. Mỗi Thời đại bao gồm từ 6 lượt chơi. Trong mỗi lượt, người chơi sẽ cùng đưa vào trò chơi 7 Wonders Board Game một lá bài.

Một lượt chơi diễn ra như sau:

 • Chọn một quân bài
 • Hành động
 • Đưa quân bài của bạn cho người chơi bên trái hoặc bên phải, nhận một quân bài khác từ người chơi ngồi bên cạnh bạn.

I. Chọn Một Lá bài

Mỗi người chơi nhìn vào tay của họ mà không cho những người chơi khác xem, chọn một lá bài rồi úp xuống trước mặt. 

II. Hành động

Sau khi mọi người chơi đã chọn thẻ, họ sẽ thực hiện hành động. Có thể thực hiện ba hành động với thẻ đã chọn:
Xây dựng công trình
Xây dựng giai đoạn Kỳ quan
Bỏ thẻ để nhận 3 xu

A. Xây dựng cấu trúc

Thông thường, người chơi sẽ xây dựng cấu trúc được đại diện bởi thẻ đã chọn.

Các quân bài màu nâu và xám được đặt thành hàng bắt đầu từ góc trên bên trái của bảng Kỳ quan.Các lá bài khác được đặt ngửa, ở khu vực phía trước bảng Kỳ quan của người chơi.

Tất cả khu vực này tương ứng với thành phố của người chơi. Để tiết kiệm không gian, hãy xếp các thẻ của bạn theo màu.

HƯỚNG DẪN CHƠI 7 WONDERS BOARD GAME

B. Xây dựng một giai đoạn của Kỳ quan

Người chơi chọn một thẻ làm điểm đánh dấu xây dựng:

Người chơi phải trả giá được chỉ thị trên bảng Kỳ quan chứ không phải giá chỉ thị trên thẻ của cấu trúc. Sau đó, người chơi đánh bài úp xuống, đặt một nửa dưới bàn cờ Kỳ quan để ám chỉ rằng giai đoạn Kỳ quan này của họ hiện đã được xây dựng. Thẻ sẽ không có tác dụng nào khác và không được coi là một cấu trúc.

HƯỚNG DẪN CHƠI 7 WONDERS BOARD GAME

Giải thích

Các giai đoạn của một Kỳ quan phải được xây dựng theo thứ tự, nghĩa là từ trái sang phải. Việc xây dựng Kỳ quan là không bắt buộc. Người chơi có thể giành chiến thắng trong trò chơi 7 Wonders Board Game mà không cần hoàn thành Kỳ quan.

Hầu hết các Kỳ quan đều có 3 giai đoạn nhưng những giai đoạn này không liên quan đến Thời đại. Do đó, có thể xây dựng nhiều giai đoạn Kỳ quan trong một Thời đại hoặc bắt đầu xây dựng trong Thời đại III.

Mỗi giai đoạn chỉ có thể được xây dựng một lần cho mỗi trò chơi.

C. Bỏ Thẻ để Nhận 3 Xu

Người chơi có thể chọn bỏ thẻ để lấy 3 xu từ ngân hàng và thêm chúng vào kho bạc của mình. Các quân bài bỏ theo cách này được úp xuống tạo thành một chồng bài bỏ ở giữa bàn. 

Lưu ý: nếu người chơi đã chọn thẻ nhưng không thể xây dựng cấu trúc hoặc giai đoạn Kỳ quan, thì người chơi đó buộc phải loại bỏ thẻ và lấy 3 đồng xu từ ngân hàng.

III. TRUYỀN BỘ BÀI

Mỗi người chơi sẽ lấy bộ bài truyền từ người chơi bên cạnh. Hãy cẩn thận: hướng truyền của bộ bài thay đổi theo từng Thời đại:

 • Trong Thời đại I, bộ bài truyền cho người chơi ngồi bên trái.
 • Trong Thời đại II, bộ bài truyền cho người chơi ngồi bên phải.
 • Trong Thời đại III, bộ bài truyền cho người chơi ngồi bên trái.

Trường hợp đặc biệt : Lượt thứ sáu

Vào đầu lượt thứ sáu và lượt cuối cùng của mỗi Thời đại 7 Wonders Board Game, người chơi sẽ nhận được một bộ bài hai lá từ người chơi bên cạnh. Sau đó, mỗi người chơi chọn một lá và bỏ lá còn lại.

Thẻ đã chọn sau đó được chơi bình thường. Sau đó, Thời đại kết thúc.

Giải thích

Thẻ không được chọn và bị loại bỏ sẽ không ghi cho người chơi 3 xu. 

Kết thúc Thời đại

Mỗi Thời đại kết thúc sau lượt trò chơi 7 Wonders Board Game thứ sáu.

Sau đó, người chơi phải giải quyết xung đột quân sự. Mỗi người chơi so sánh tổng số lá chắn có trên các công trình quân sự của họ (thẻ đỏ) với tổng số lá chắn của mỗi thành phố trong số hai thành phố lân cận:

 • Nếu người chơi có số lá chắn cao hơn thành phố lân cận, thì người chơi đó nhận được token Chiến thắng tương ứng với Thời đại vừa chơi (Thời đại I : +1, II : +3; III : +5)
 • Nếu một người chơi có tổng thấp hơn của thành phố lân cận, người chơi đó sẽ nhận token Thất bại (-1 điểm chiến thắng)
 • Nếu một người chơi có tổng bằng với thành phố lân cận, họ không nhận được token nào. 

HƯỚNG DẪN CHƠI 7 WONDERS BOARD GAME

KẾT THÚC TRÒ CHƠI

Trò chơi 7 Wonders Board Game kết thúc vào cuối Thời đại thứ ba, sau khi các token Xung đột được nhận. Mỗi người chơi sẽ tính tổng điểm nền văn minh của họ, người chơi có tổng điểm cao nhất là người chiến thắng. Trong trường hợp hòa, người chơi có nhiều xu nhất là người chiến thắng.

KẾT

Hơn 10 năm kể từ ngày phát hành, trò chơi 7 Wonders Board Game của nhà thiết kế Antoine Bauza vẫn xứng đáng là trò chơi cổ điển hiện đại theo đúng nghĩa của nó, mang đến vô số chiến lược và tương tác cho người chơi. Với chủ đề xây dựng nền văn minh khởi đầu, trò chơi chắc chắn sẽ đem lại giây phút thư giãn vui vẻ với bạn bè.

Xem thêm:

TẤT CẢ VỀ LUẬT CHƠI TOKAIDO BOARD GAME

LUẬT CHƠI CITIES OF SPLENDOR BOARD GAME

QUY TẮC TRÒ CHƠI CỜ TỶ PHÚ MONOPOLY

HƯỚNG DẪN CHƠI LOST CITIES BOARD GAME

HƯỚNG DẪN CHƠI GAME 7 WONDERS DUEL
 

Viết bình luận của bạn: