HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

time-icon 16/12/2022 time-icon Đăng bởi: Tùng Tùng

Chào mừng bạn đến với Happy Little Dinosaurs. Trong trò chơi này, bạn sẽ hoá thành một con Khủng long và luôn phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Bạn sẽ cố gắng hết sức để tránh các thảm họa Tự nhiên, Thú Săn mồi và Cảm xúc hoảng loạn trong khi né tránh Thiên thạch (Meteors), giống như trong thế giới thực, bạn có thể sẽ thất bại. Nhưng hãy tiếp tục tự vực dậy, bởi vì Khủng long đầu tiên đạt 50 điểm (hoặc Khủng long sống sót cuối cùng) sẽ giành chiến thắng! Hãy bắt đầu Happy Little Dinosaurs thôi!

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

THIẾT LẬP TRÒ CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

Bên trong chiếc hộp trò chơi Happy Little Dinosaurs, bạn sẽ tìm thấy các thành phần sau:

 • 4 Bảng chơi khủng long
 • 4 Quân cờ khủng long
 • 1 Bộ bài chính (53 thẻ Điểm và 16 thẻ Tức thì)
 • 1 Bộ bài Thảm họa (28 thẻ Thảm họa)

Bắt đầu chơi Happy Little Dinosaurs bằng cách cho mỗi người chơi chọn một bảng chơi và quân cờ Khủng long tương ứng. Bảng người chơi Happy Little Dinosaurs của bạn bao gồm nhân vật Khủng long, Lối thoát (được sử dụng để thu thập điểm) và Khu vực Thảm họa (nơi bạn sẽ thu thập các thẻ Thảm họa trong suốt trò chơi). Đặt lại bảng chơi Khủng long còn thừa vào hộp; bạn sẽ không sử dụng chúng trong trò chơi này.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

Tiếp theo, tách các lá bài có mặt sau nền sáng ra khỏi các lá bài có mặt sau nền tối. Xáo trộn các lá bài nền sáng với nhau, sau đó chia năm lá cho mỗi người chơi. Đặt chồng bài còn lại úp xuống giữa bàn để tạo thành Bộ bài chính. Chừa lại không gian bên phải bộ bài chính cho một chồng bài bỏ.

Xáo trộn các lá bài có mặt sau nền tối để tạo thành bộ bài Thảm họa và đặt úp xuống bàn bên trái Bộ bài Chính.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chơi Happy Little Dinosaurs!

CÁCH CHƠI

Mỗi vòng của Happy Little Dinosaurs, người chơi sẽ chơi các thẻ Điểm của mình với hy vọng thu thập điểm và tránh thảm họa. Để bắt đầu một vòng chơi, hãy lật ngửa lá bài trên cùng của bộ bài Thảm họa và đọc to nó. Mỗi người chơi phải chọn một thẻ Điểm của họ và đặt nó úp xuống. Nếu một người chơi không có bất kỳ thẻ Điểm nào trên tay, thì người chơi đó phải bỏ bài của mình và rút 5 thẻ mới (lặp lại quy trình cho đến khi họ có thẻ Điểm chơi được). Sau khi tất cả người chơi đã đặt một thẻ Điểm úp mặt, tất cả người chơi sẽ đồng thời tiết lộ các thẻ Điểm của họ.

Trong mỗi vòng Happy Little Dinosaurs, bạn sẽ tính điểm sau khi tất cả người chơi đã tiết lộ thẻ. Người chơi có số điểm cao nhất trong vòng sẽ thu thập số điểm và di chuyển quân cờ Khủng long dọc theo Lối thoát hiểm trên bảng người chơi. Người chơi có điểm thấp nhất sẽ thêm thẻ Thảm họa ngửa mặt vào Khu vực Thảm họa trên bảng chơi. Nếu một người chơi Happy Little Dinosaurs thêm một thẻ Thảm họa vào Khu vực Thảm họa của họ, họ có thể loại bỏ một thẻ từ tay của mình. Điểm cơ bản của người chơi bằng với giá trị điểm của thẻ Điểm ngửa mặt của họ, nhưng điểm đó có thể tăng hoặc giảm dựa trên phần thưởng từ Đặc điểm khủng long, hiệu ứng thẻ Điểm và hiệu ứng thẻ tức thì (được giải thích trong phần tiếp theo).

Vào cuối vòng, mỗi người chơi Happy Little Dinosaurs di chuyển quân cờ Khủng long về phía trước trên Lối thoát số bậc bằng với số lượng thảm họa trong Khu vực Thảm họa của họ. Sau đó, mỗi người chơi rút các lá bài từ Bộ bài chính cho đến khi họ có 5 lá bài trên tay. Trước khi vòng tiếp theo bắt đầu, dọn sạch bàn bằng cách di chuyển tất cả các thẻ Điểm mặt ngửa và thẻ Tức thì vào chồng bài bỏ. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào Bộ bài chính không còn thẻ, hãy xáo trộn chồng bài bỏ và đặt nó úp xuống để tạo thành Bộ bài chính mới.

THẺ THẢM HỌA

Thế giới khủng long đầy thảm họa, giống như đời thực! Có ba loại thẻ Thảm họa chính ngoài thẻ Thiên thạch. Mỗi loại thẻ Thảm họa được biểu thị bằng một màu và ký hiệu: 

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURSHƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURSHƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

Nếu bạn thu thập ba thẻ Thảm họa cùng loại hoặc ba loại thẻ Thảm họa khác nhau, bạn bị loại khỏi trò chơi và phải bỏ bài ngay lập tức.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

Thẻ Thiên thạch là thẻ Thảm họa đặc biệt có tác dụng như một trong ba loại thẻ Thảm họa. Bạn có thể coi Thiên thạch như tắc kè hoa của các lá bài Thảm họa. Điều này có nghĩa là bạn sẽ bị loại khỏi trò chơi nếu bạn thu thập thêm một thẻ Thiên thạch cùng với hai thẻ Thảm họa bất kỳ khác.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

Nhưng không phải tất cả các thẻ Thảm họa đều xấu. Đối với mỗi thẻ Thảm họa trong Khu vực Thảm họa của bạn, hãy di chuyển quân cờ Khủng long về phía trước 1 bậc trên Lối thoát của bạn vào cuối mỗi vòng. 

ĐẶC ĐIỂM KHỦNG LONG

Mỗi bảng chơi Khủng long có các đặc điểm Khủng long liệt kê ở góc dưới cùng bên trái.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

Những đặc điểm này sẽ cho bạn lợi thế hoặc bất lợi khi đối mặt với một số thẻ Thảm họa. Những ưu điểm và nhược điểm của Đặc điểm Khủng long được cộng hoặc trừ vào giá trị thẻ Điểm của bạn mỗi vòng. Ví dụ: nếu bạn đang chơi với tư cách là Nervous Rex (Khủng long lo sợ), bạn sẽ cộng 1 điểm vào điểm số của mình mỗi vòng khi đối mặt với thẻ Thảm họa Thú săn mồi và trừ 1 điểm mỗi vòng khi đối mặt với thẻ Thảm họa Cảm xúc.

THẺ ĐIỂM

Thẻ điểm có nhiều loại vũ khí, trang sức và bùa may mắn mà bạn sẽ sử dụng để cố gắng thu thập điểm và tránh thảm họa. Mỗi người có một giá trị điểm từ 0 đến 9 được sử dụng để tính điểm trong suốt vòng đấu.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

Một số thẻ Điểm chỉ có giá trị điểm, trong khi những thẻ khác cũng có hiệu ứng thẻ. Các hiệu ứng này có thể cho phép người chơi rút hoặc bỏ bài, đổi bài Điểm với người chơi khác hoặc thậm chí thay đổi quy tắc tính điểm của vòng. Trừ khi có quy định khác, người chơi có thể sử dụng hiệu ứng Thẻ điểm sau khi tiết lộ Thẻ điểm của họ, nhưng chỉ sử dụng trước khi tính điểm vòng đấu.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

Nếu nhiều người chơi cùng chơi Thẻ điểm có hiệu ứng trong một vòng, người chơi có giá trị Thẻ điểm thấp nhất có thể sử dụng hiệu ứng Thẻ điểm của họ trước. Nếu hai người chơi dùng Thẻ điểm có cùng giá trị, thì người chơi có tổng số điểm thu thập ít nhất trên Lối thoát có thể sử dụng hiệu ứng thẻ Điểm của họ trước. Nếu nhiều người chơi hoà về giá trị số Thẻ điểm và tổng số điểm thu được, thì người chơi nhỏ tuổi nhất có thể sử dụng hiệu ứng Thẻ điểm của họ trước. Hiệu ứng thẻ điểm chỉ có thể được sử dụng một lần cho một thẻ mỗi vòng.

Có một số ngoại lệ chính đối với thứ tự sử dụng hiệu ứng thẻ Điểm này. Trường hợp ngoại lệ này là những hiệu ứng thẻ điểm có chỉ thị rõ thời điểm hiệu ứng xảy ra như "Trong vòng này" hoặc "Trong khi tính điểm vòng này." Nếu một lá bài có trạng thái "Trong vòng này", hiệu ứng của nó xảy ra trước hiệu ứng của bất kỳ thẻ Điểm nào khác trong vòng, bất kể giá trị điểm của lá bài đó. Nếu một thẻ ghi "Trong khi tính điểm vòng này", hiệu ứng của nó xảy ra lúc bạn tính điểm sau khi tất cả các hiệu ứng thẻ Điểm khác đã được sử dụng.

THẺ TỨC THÌ

Bạn có thể sử dụng Thẻ tức thì để đưa ra tỷ lệ cược có lợi cho bạn hoặc cứu Khủng long của bạn trong tình thế khó khăn. Thẻ tức thì sẽ chỉ thị thời điểm mà bạn có thể chơi chúng.

Nếu một Thẻ tức thì chỉ thị “Chơi thẻ này trong khi tính điểm”, bạn có thể chơi thẻ đó lúc điểm đang được tính sau khi tất cả các hiệu ứng thẻ Điểm đã được sử dụng.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

Nếu một thẻ Tức thì có nội dung “Hãy chơi thẻ này nếu bạn muốn thêm thẻ Thảm họa vào Khu vực Thảm họa của mình trong vòng này,” bạn có thể chơi thẻ đó nếu bạn có điểm thấp nhất sau khi hoàn tất việc ghi điểm để tránh thêm thẻ Thẻ Thảm họa đến Khu vực Thảm họa của bạn (hoặc nếu người chơi khác thêm thẻ Thảm họa cho bạn).

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI HAPPY LITTLE DINOSAURS

GIẢI QUYẾT TRƯỜNG HỢP HOÀ

Trong một số vòng, nhiều người chơi sẽ có cùng số điểm sau khi cộng giá trị thẻ Điểm, tiền thưởng từ thẻ Thảm họa, ưu điểm và nhược điểm từ Đặc điểm Khủng long và tác dụng của thẻ Tức thì.

Nếu nhiều người chơi hòa nhau có số điểm cao nhất trong một vòng, thì mỗi người chơi đó sẽ thu thập số điểm bằng với số điểm của họ trong vòng và di chuyển quân cờ Khủng long của họ về phía trước Lối thoát.

Nếu nhiều người chơi hòa với số điểm thấp nhất trong một vòng, Đột tử sẽ xảy ra! Mỗi người chơi có số điểm thấp nhất phải đánh một lá bài Điểm khác úp xuống từ tay của họ. Khi tất cả người chơi đã sẵn sàng, đồng thời lật ngửa các thẻ này. Người chơi có giá trị điểm thấp nhất trong Đột tử sẽ thêm thẻ Thảm họa ngửa mặt vào Khu vực Thảm họa của họ. Trong thời gian Đột tử, Đặc điểm Khủng long, hiệu ứng thẻ Điểm và thẻ Tức thì không được áp dụng. Không người chơi nào tham gia Đột tử sẽ thu thập điểm cho vòng đấu, ngay cả khi thẻ Điểm mới của họ vượt quá số điểm của người chơi có điểm cao nhất trong vòng đấu.

Nếu lại có trận hoà xảy ra trong Đột tử, hãy lặp lại quy trình cho đến khi không còn ai hoà nữa. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, một trong những người chơi tham gia Đột tử không có thẻ Điểm trong tay để chơi, người chơi đó phải thêm thẻ Thảm họa ngửa mặt vào Khu vực Thảm họa của họ. Nếu có nhiều người chơi hết thẻ Điểm trên tay trong vòng Đột tử, hãy di chuyển thẻ Thảm họa đang ngửa mặt xuống dưới cùng của bộ bài Thảm họa và kết thúc vòng chơi.

Nếu điểm số được đảo ngược trong một vòng đấu khi nhiều người chơi hòa nhau có điểm số cao nhất hoặc thấp nhất, thì điểm số của tất cả những người chơi tham gia sẽ bị đảo ngược. Ví dụ: nếu hai người chơi hòa nhau điểm thấp nhất trong vòng là 3 điểm mỗi người và điểm cao nhất trong vòng đó là 9 điểm, thì cả hai người chơi ban đầu hòa nhau điểm thấp nhất đều nhận được số điểm là 9 điểm cho vòng đó, và người chơi ban đầu có số điểm là 9 giờ nhận được số điểm là 3 điểm. Lưu ý: hiệu ứng đảo ngược không áp dụng cho vòng Đột tử; trong Đột tử, bạn luôn muốn chơi bài cao hơn (các) đối thủ của mình để tránh thêm thẻ Thảm họa vào khu vực Thảm họa của bạn.

Nếu tất cả người chơi hòa, hãy di chuyển lá bài Thảm họa đang ngửa mặt xuống dưới cùng của bộ bài Thảm họa và kết thúc vòng chơi. Không có người chơi thu thập điểm cho vòng đó.

CÁCH CHIẾN THẮNG

Có hai cách để giành chiến thắng trong trò chơi Happy Little Dinosaurs:

 • Trở thành Khủng long đầu tiên đạt 50 điểm trên Lối thoát của bạn.
 • Trở thành Khủng long cuối cùng còn lại trong trò chơi.

Có vẻ như bạn đã trì hoãn thành công sự tuyệt chủng của mình. Thật không may, tất cả bạn bè của bạn hiện đã chết :( Nhưng về mặt tích cực, bạn là người chiến thắng!

QUY TẮC 2 NGƯỜI CHƠI

Nếu bạn đang chơi trò Happy Little Dinosaurs hai người chơi, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện một số sửa đổi đối với các quy tắc tiêu chuẩn:

Trước bắt đầu trò chơi Happy Little Dinosaurs, loại bỏ tất cả các thẻ Điểm có giá trị 1, 2 hoặc 3 khỏi bộ bài Chính. Chỉ loại bỏ một người chơi sau khi họ thu thập được bốn thẻ Thảm họa cùng loại hoặc hai trong số ba loại thẻ Thảm họa trong mỗi loại khu vực Thảm họa của họ.

Nếu không thực hiện những sửa đổi này, bạn có thể thấy trò chơi mất cân bằng.

NHẮC NHỞ HỮU ÍCH

 • Nếu bạn có 5 thẻ Tức thì trên tay và không có thẻ Điểm, hãy bỏ bài và rút 5 thẻ mới.
 • Nếu điểm số được đảo ngược trong một vòng, chỉ (những) người chơi có điểm cao nhất và thấp nhất mới bị ảnh hưởng.
 • Đối với mỗi thẻ Thảm họa trong Khu vực Thảm họa của bạn, hãy di chuyển quân cờ Khủng long của bạn về phía trước 1 bậc trên Lối thoát vào cuối vòng.
 • Để tính điểm số của bạn trong một vòng, hãy đảm bảo tính các thẻ Thảm họa trong Khu vực Thảm họa, Đặc điểm Khủng long, hiệu ứng thẻ Điểm và hiệu ứng thẻ Tức thì của bạn.
 • Mỗi khi bạn thêm một thẻ Thảm họa vào Khu vực Thảm họa của mình, bạn có thể bỏ một thẻ trên tay. Đây là một cách hữu ích để loại bỏ các thẻ mà bạn có thể không muốn!
 • Vào cuối mỗi vòng, rút ​​bài cho đến khi bạn có 5 lá bài trên tay.

KẾT

Bạn có thể giữ cho Khủng long của mình sống sót qua mọi trở ngại mà trò chơi này sẽ thử thách chúng không? Thảm họa dưới mọi hình thức chắc chắn sẽ đến với bạn, nhưng nếu có chiến lược, bạn có thể tận dụng sự thông minh của mình để giành chiến thắng! Hãy là Khủng long cuối cùng trụ vững hoặc là người trả tiền đầu tiên đạt được năm mươi điểm để giành chiến thắng trong trò chơi Happy Little Dinosaurs!

Xem thêm:

CÁCH CHƠI SKULL KING BOARD GAME

CHI TIẾT LUẬT CHƠI DIXIT BOARD GAME

WINGSPAN BOARD GAME CÓ LUẬT CHƠI NHƯ THẾ NÀO?

HƯỚNG DẪN CHƠI CHI TIẾT PANDEMIC BOARD GAME

HƯỚNG DẪN CHƠI SECRET HITLER BOARD GAME CHI TIẾT

Viết bình luận của bạn: