TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?

time-icon 16/12/2022 time-icon Đăng bởi: Tùng Tùng

Bạn đã mua một Bộ bài mở rộng Mèo Sủa - Barking Kittens!
Điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần ít nhất một phiên bản gốc của Mèo Nổ - Exploding Kittens (Phiên bản gốc, Phiên bản NSFW, Party Pack, v.v.). để chơi với phiên bản Barking Kittens này.

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?

THÀNH PHẦN TRÒ CHƠI BARKING KITTENS

  • 20 lá bài tất cả
  • Vương miện Tower of Power
  • Sách hướng dẫn luật chơi mới

THIẾT LẬP TRÒ CHƠI

1. Bỏ tất cả các thẻ Exploding Kittens (4 lá) và Defuse (6 lá) khỏi bộ bài. Bỏ Thẻ Tower of Power (1 lá) khỏi bộ bài mở rộng Barking Kittens.

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?

2. Đưa 1 thẻ Defuse cho mỗi người chơi và xáo trộn các Thẻ Defuse còn lại trước khi bỏ chúng lại bộ bài.

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?

3. Kết hợp 19 thẻ mở rộng Barking Kittens với các thẻ còn lại từ bộ bài chính và xáo trộn chúng.

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?

4. Chia 6 lá bài và đặt chúng lên bàn. Sau đó đặt Vương miện Tower of Power lên trên chúng. Đây được gọi là Stash.

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?

5. Thêm Thẻ Tower of Power vào lại bộ bài và xáo trộn.

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?

6. Chia 7 quân bài úp mặt cho mỗi người chơi để có tổng cộng 8 quân bài (7 quân bài + 1 quân bài Defuse) cho mỗi người chơi. Giữ bí mật về bài của bạn.

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?

7. Thêm đủ thẻ Exploding Kittens sao cho có ít hơn 1 Exploding Kitten so với số người chơi. 
Ví dụ: Đối với trò chơi 4 người, hãy chèn 3 Kittens. 
Điều này đảm bảo tất cả mọi người đều sẽ phát nổ ngoại trừ 1 người.

8. Xáo trộn bộ bài và úp nó xuống giữa bàn.

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?

9. Chọn một người chơi đi trước và bắt đầu chơi.

Biến thể trò chơi nhanh hơn

Trước khi cho bất kỳ lá bài Exploding Kittens hoặc Tower of Power nào vào bộ bài, hãy lấy ngẫu nhiên khoảng một phần ba bộ bài ra khỏi trò chơi (bạn sẽ chơi với khoảng hai phần ba bộ bài, nhưng bạn sẽ không biết thẻ nào đã bị xóa). Sau đó, xáo trộn Thẻ Tower of Power và số lượng Exploding Kittens thích hợp vào chồng bài rút và bắt đầu trò chơi.

CÁC LOẠI LÁ BÀI

Barking Kitten (2 lá bài)

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?Đặt ngửa lá bài Barking Kitten trước mặt và yêu cầu lấy lá bài Barking Kitten khác. Nếu bất kỳ người chơi nào có nó, họ là mục tiêu của bạn và phải chia cho bạn một nửa số thẻ của họ.

Gom tất cả thẻ trong tay, chọn và trả lại cùng một số lượng thẻ cho người chơi khác, sau đó loại bỏ cả lá Barking Kittens.

Nếu không ai có lá Barking Kitten, hãy để lá bài ngửa trước mặt bạn. (Bạn không thể chơi lại nó và nó cũng không thuộc bộ bài của bạn nữa). Khi ai đó chơi Barking Kitten, bạn sẽ là mục tiêu của họ.

Nếu bạn có cả hai Barking Kittens (ngay cả khi bạn đã chơi một con), hãy chơi chúng cùng nhau và chọn bất kỳ người chơi nào làm mục tiêu của bạn.

Giống như tất cả loại thẻ Kittens, thẻ Barking Kittens cũng không thể bị vô hiệu hoá.

Alter the future (3x, Now 2 Lá bài)

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?Bí mật xem trước 3 thẻ trên cùng từ Chồng bài Rút và sắp xếp lại chúng theo bất kỳ thứ tự nào bạn muốn.

Đưa chúng trở lại trên cùng của chồng rút úp mặt, sau đó tiếp tục với lượt của bạn. Không tiết lộ các thẻ cho người chơi khác.

Không giống như một lá Alter the future bình thường, phần "NOW" có nghĩa là bạn có thể chơi lá bài này ngay cả khi không đến lượt của bạn. Là đối thủ của bạn sắp rút một thẻ? Alter the future trước khi họ làm.

Ai đó khác vừa chơi một lá See the future? Bạn có thể thay đổi 3 thẻ hàng đầu ngay sau khi họ xem chúng. Lần duy nhất bạn không thể chơi lá bài này là trong lúc một hành động đang thực hiện (ví dụ bạn không thể chơi lá bài KHI ai đó đang xáo trộn bộ bài).

Bury (2 lá bài)

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?Chơi lá bài này, sau đó kết thúc lượt của bạn bằng cách rút một lá bài. Sau khi nhìn vào nó, hãy đặt trở lại Chồng rút tại bất cứ đâu bạn muốn một cách bí mật.

Trong Barking Kittens, bạn không thể chơi lá bài này nếu bạn có Lá bài I'll Take That trước mặt.

Personal Attack (3x, 4 lá bài)

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?Personal Attack có tác dụng trên chính bạn. Thực hiện ba lượt liên tiếp. Thực hiện lượt đầu tiên của bạn như bình thường (chơi-hoặc-bỏ qua rồi rút bài). Sau đó, khi lượt đầu tiên của bạn kết thúc, bạn sẽ có thêm hai lượt nữa.

Nếu bạn chơi một Attack khác (Personal Attack, Normal Attack, v.v.). trong bất kỳ lượt nào của bạn, bạn phải thực hiện bất kỳ lượt còn lại của mình cộng với số lần tấn công trên Thẻ Attack vừa chơi.

Share the future (3x, 2 lá bài)

Bí mật nhìn 3 lá bài trên cùng chồng rút và thay đổi vị trí của chúng theo ý bạn muốn. Tiết lộ những lá bài này cho người chơi tiếp theo trước khi úp lại chúng lên đầu chồng rút, rồi tiếp tục chơi lượt của bạn.

Super Skip (1 Lá bài)

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?Kết thúc lượt của bạn mà không rút lá bài nào. Nếu bạn phải thực hiện nhiều lượt, lá bài có thể kết thúc tất cả các lượt. Hữu ích khi bạn bị tấn công.

Potluck (2 Lá bài)

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?Bắt đầu với bạn và theo vòng quanh bàn, mỗi người chơi phải chọn một lá bài để úp xuống trên cùng của Chồng Rút.

Tower of Power (1 Lá bài)

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?Để chơi thẻ này trong trò Barking Kittens, hãy đội Vương miện Tower of Power. Sau đó, lấy các Thẻ Stash mà không nhìn, đặt chúng vào bên trong vương miện đội trên đỉnh đầu của bạn.

Vương miện bảo vệ bạn khỏi mọi hình thức ăn cắp. Nếu bất kỳ ai đánh cắp thẻ từ bạn, họ sẽ lấy một thẻ ngẫu nhiên từ Vương miện Tower of Power thay vì trên tay bạn (cho đến khi không còn Thẻ Stash nào nữa).

Điều này áp dụng cho Thẻ Favor, chơi theo cặp, chơi 3 loại hoặc bất kỳ hình thức ăn cắp nào khác.

Bạn không bao giờ được chuyển các Thẻ Stash từ Vương miện Tower of Power vào tay mình. Nó chỉ bảo vệ bạn khỏi những kẻ ăn trộm muốn đánh cắp thẻ từ bạn. Tiếp tục đội Tower of Power trong suốt trò chơi còn lại.

I'll Take That (4 Lá bài)

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?Đặt lá bài này ngửa mặt trước một người chơi khác. Lần sau rút bài, họ phải bí mật xem rồi đưa nó cho bạn.

Nếu họ đưa cho bạn một Exploding Kitten, bạn phải Defuse nó hoặc chịu nổ. Bạn không thể chơi lá bài này với một người chơi đã bị đặt lá bài đó trước mặt rồi. Lá bài hữu ích khi bạn chắc chắn rằng một người chơi sẽ rút một lá bài mà bạn muốn!

Share the future (3x, 2 Lá bài)

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?Xem bí mật 3 thẻ hàng đầu trong Chồng bài Rút và sắp xếp lại chúng theo bất kỳ thứ tự nào bạn muốn trong trò Barking Kittens.

Đưa những thẻ này cho người chơi tiếp theo trước khi úp chúng trở lại trên cùng chồng bài rút, sau đó tiếp tục với lượt của bạn.

Curse of the Cat Butt

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?Đọc phần này chỉ khi bạn đã chơi với bản mở rộng Streaking Kittens

  • Blind Barking Kitten

Nếu bạn chơi bài mù Barking Kitten, bạn không được nhìn vào bất kỳ quân bài nào rút được hoặc bỏ đi.

Nếu một Barking Kitten được chơi và một người chơi mù thẻ Barking Kitten khác, họ có thể nhìn vào các quân bài của mình để loại bỏ Barking Kitten của mình, sau đó xáo trộn mù các quân bài của họ và tiếp tục theo các quy tắc Barking Kitten thông thường.

Nếu bạn có thẻ Barking Kittens úp xuống trước mặt và phải chơi mù (hoặc chơi một thẻ khi bị mù), hãy để tất cả người chơi nhìn thấy thẻ Barking Kitten.

Trong mọi trường hợp, sau khi xử lý thẻ Barking Kittens, cả hai người chơi có thể nhìn vào bài mới của họ để xem liệu bây giờ họ có Exploding kitten mà không có Streaking kitten phải Defuse hay không.

  • Blind Tower of Power

Curse of the Cat Butt chỉ ảnh hưởng đến thẻ Stash khi chúng rơi vào tay người chơi mù, lúc đó chúng sẽ bị mù.

  • Blind I'll Take That

Nếu một lá bài I'll Take That được dùng với bạn khi bạn bị mù, bạn có thể nhìn vào lá bài bạn rút trước khi cho nó đi như bình thường.

Sau đó, bạn sẽ hết mù vì bạn đã rút thành công một thẻ (ngay cả khi thẻ bạn đã cho đi là Exploding Kitten).

Nếu bạn bị mù và nhận được một lá bài từ I'll Take That, hãy làm theo các quy tắc để chơi Lá bài Favor khi bị mù.

  • Blind Potluck

Nếu Potluck được chơi khi bạn bị mù, bạn phải chọn một lá bài để đặt vào Chồng Rút mà không cần nhìn vào các lá bài của mình.

Sau khi đã lựa chọn xong, bạn có thể bí mật xem lá bài (để nếu bạn vô tình từ bỏ một Streaking Kitten và để lại một Exploding Kitten trên tay, bạn có thể thử Defuse nó).

TRÒ CHƠI MÈO SỦA - BARKING KITTENS CHƠI NHƯ THẾ NÀO?

KẾT

Barking Kittens là trò chơi được yêu thích trên toàn thế giới và phù hợp cho mọi đối tượng. Đây là bản chơi mở rộng từ trò Exploding Kitten nổi tiếng, với những lá bài công dụng mới, trò chơi Barking Kittens hứa hẹn sẽ tạo nên sự hấp dẫn và thích thú cho người tham gia.

Xem thêm các phiên bản khác của trò chơi:

LUẬT CHƠI EXPLODING KITTENS - MÈO NỔ NHƯ THẾ NÀO?

CÁCH CHƠI CÁC PHIÊN BẢN MÈO NỔ MỞ RỘNG - DEFENDING KITTENS, ATTACKING KITTENS & TIMEBOMB KITTENS

HƯỚNG DẪN CHƠI IMPLODING KITTENS - BẢN MỞ RỘNG MÈO NỔ

EXPLODING KITTENS: PARTY PACK - HƯỚNG DẪN CHƠI MÈO NỔ

EXPLODING KITTENS: RECIPES FOR DISASTER - CÁCH CHƠI MÈO NỔ BẢN ĐẶC BIỆT

HƯỚNG DẪN CHƠI MÈO NỔ MỞ RỘNG STREAKING KITTENS

Viết bình luận của bạn: