Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENS

time-icon 14/12/2022 time-icon Đăng bởi: Tùng Tùng

Streaking Kittens là bản mở rộng thứ hai của Mèo nổ. Đây không phải là một trò chơi độc lập - bạn sẽ cần bản Mèo nổ để chơi một cách trọn vẹn. Mèo nổ là một trò chơi thẻ bài từng đoạt giải thưởng, được tạo ra bởi Matthew Inman (The Oatmeal) và Elan Lee (XBox). Trò chơi Streaking Kittens vui nhộn, dễ thương và có thể chơi lại vô tận.

Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENS

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRONG TRÒ CHƠI MÈO NỔ STREAKING KITTENS

Bạn PHẢI để thêm một lá Mèo nổ để chơi bản mở rộng Streaking Kittens này. Vì vậy, tổng số Mèo nổ là BẰNG số lượng người chơi!

THIẾT LẬP TRÒ CHƠI STREAKING KITTENS

1. Như bình thường, bỏ các lá bài Mèo nổ (4) và Tháo Ngòi Nổ (Defuse Cards) (6) khỏi bộ bài Mèo nổ.

Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENS
2. Loại bỏ lá Mèo nổ khỏi bài Streaking Kittens.
3. Chia 1 lá Tháo Ngòi Nổ cho từng người chơi.
4. Xáo trộn các Thẻ Tháo Ngòi Nổ còn lại với 14 thẻ mở rộng Streaking Kittens và cho vào bộ bài chính.

HAI HOẶC BA NGƯỜI CHƠI

Trong trò chơi Streaking Kittens 2-3 người, chỉ đặt 2 trong số các Lá bài Tháo Ngòi Nổ bổ sung vào bộ bài. Loại bỏ các lá bài Tháo Ngòi Nổ còn lại khỏi trò chơi.
5. Chia 7 lá bài úp xuống cho mỗi người chơi với tổng số 8 lá cho mỗi người. Giữ bí mật bài của bạn.

Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENS
6. Để đủ số Mèo nổ vào lại bộ bài để tổng số Mèo nổ bằng với số lượng người chơi - bản này có 1 Mèo nổ nhiều hơn bình thường vì Thẻ Streaking Kittens cho phép người chơi cầm Mẹo nổ trong tay mà không phát nổ!

Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENS

IMPLODING KITTEN

Trong Streaking Kittens, nếu bạn đang chơi bộ bài mở rộng Imploding Kittens, hãy để lá Imploding Kitten và đủ la Mèo nổ (Exploding) vào bộ bài sao cho tổng số lá Mèo (Imploding và Exploding) bằng với số người chơi. 
7. Loại bỏ những lá Mèo nổ thừa ra khỏi trò chơi

Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENS
8. Xáo trộn bộ bài và đặt úp xuống giữa bàn để tạo thành một cọc Rút.

Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENS
9. Chọn một người chơi đi trước và bắt đầu chơi như bình thường.

Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENS

PHIÊN BẢN CHƠI NHANH

Trước khi để bất kỳ lá Mèo nào vào bộ bài, hãy loại bỏ ngẫu nhiên khoảng 1/3 bộ bài khỏi trò chơi (bạn sẽ chơi với khoảng 2/3 bộ bài, nhưng bạn sẽ không biết lá nào bị loại bỏ). Sau đó, xáo trộn số lượng Mèo nổ thích hợp vào Cọc rút và bắt đầu trò chơi.
LÀM THEO HƯỚNG DẪN STREAKING KITTENS TRÊN LÁ BÀI ĐỂ BIẾT TÁC DỤNG CỦA CHÚNG

GIỚI THIỆU VỀ LÁ BÀI

Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENSSTREAKING KITTEN (1 lá)

Khi đang cầm lá bài này, bạn cũng có thể bí mật cầm 1 Mèo nổ mà không bị nổ.
NHƯNG
Nếu lá Streaking Kittens không ở trên tay bạn vì bất kỳ lý do gì, thì Mèo nổ trên tay bạn sẽ phát nổ. Bạn phải tháo ngòi nổ (defuse) hoặc thua trò chơi.
Nếu người chơi khác lấy cắp hoặc nhận Mèo nổ từ tay bạn, họ sẽ bị nổ. Họ phải tháo ngòi nổ (defuse) hoặc chịu thua. Không giống như rút là bài Mèo từ Cọc rút, họ vẫn phải hoàn thành lượt của mình sau khi defuse Mèo nổ. 
Nếu bạn chơi lá bài Mèo nổ và phải để nó vào Cọc bỏ, bạn sẽ phát nổ. Bạn cần phải defuse hoặc thua cuộc.
QUAN TRỌNG - Nếu bạn chơi phiên bản bao gồm Combo 5 lá bài đặc biệt, xin lưu ý rằng không thể sử dụng Streaking Kittens và Mèo nổ với Combo 5 lá bài đặc biệt, cũng như không thể loại bỏ hai lá bài đó khỏi Cọc bỏ.
IMPLODING KITTEN
Streaking Kitten không cho phép bạn cầm một lá Imploding Kitten trong tay.

MÈO NỔ (1 lá)

Là Thẻ Mèo Nổ thông thường. Khi bạn sắp xếp trò chơi ban đầu, chèn số lá Mèo nổ bằng số người chơi. Điều này đảm bảo rằng mặc dù có một người chơi đang cầm Mèo nổ, tất cả người chơi đều nổ tung, trừ một người thắng thắng cuộc.

SUPER SKIP (1 lá)

Kết thúc lượt mà không cần phải rút bài. Nếu bạn phải nhận nhiều lượt, bạn có thể kết thúc tất cả lượt chơi. (Hữu ích khi bạn bị tấn công)

NHÌN THẤY TƯƠNG LAI (5X) (1 lá)

Bí mật xem trước 5 lá bài trên cùng Cộc út và để chúng lại đúng thứ tự. Đừng cho người chơi khác biết được lá bài.

ALTER THE FUTURE (5X) (1 lá)

Bí mật xem 5 thẻ trên cùng Cọc Rút và sắp xếp lại chúng theo bất kỳ thứ tự nào bạn muốn. Đặt chúng lại trên cùng Cọc Rút úp mặt, sau đó tiếp tục lượt chơi của bạn.

SWAP TOP AND BOTTOM (3 lá)

Đổi vị trí lá bài trên cùng và dưới cùng Cọc rút mà không được nhìn.

Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENSGARBAGE COLLECTION (1 lá)

Mỗi người chơi còn bài (kể cả người chơi dùng thẻ Garbage collection) phải chọn 1 thẻ trên tay của họ để bí mật nhét vào Cọc rút. Sau đó, xáo trộn toàn bộ Cọc Rút.
Nếu bạn có Mèo nổ trong tay (xem lại “Streaking Kittens”), bạn có thể chọn nó khi lá bài Garbage Collection được dùng.

Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENSCATOMIC BOMB (1 lá)

Loại bỏ tất cả Mèo nổ khỏi cọc rút để mọi người có thể nhìn thấy chúng. Sau đó, xáo trộn Cọc rút và đặt Mèo nổ úp mặt lên trên cùng. Sau đó, kết thúc lượt chơi của bạn mà không cần rút bài.

IMPLODING KITTEN

Nếu bạn đang chơi với thẻ Imploding Kitten, không được bỏ Imploding Kitten khi bạn bỏ Mèo nổ.

Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENSMARK (đánh dấu) (3 lá)

Chọn một người chơi bất kỳ. Chọn ngẫu nhiên 1 trong các thẻ của họ và “Đánh dấu” bằng cách trả thẻ cho họ và hướng mặt thẻ ra ngoài cho những người chơi khác biết. Lá bài vẫn nằm trong bài của họ (và họ có thể nhìn nó), nhưng nó phải được Đánh dấu cho đến khi nó được chơi hoặc bị đánh cắp. Nếu lá bài bị đánh cắp, nó sẽ không bị “đánh dấu” nữa.

Hướng dẫn chơi Mèo nổ mở rộng STREAKING KITTENSCURSE OF THE CAT BUTT (2 lá)

Chọn một người chơi bất kỳ. Người chơi đó phải lập tức làm “BLIND (mù)” bài của mình bằng cách xáo bài úp mặt. Người chơi “mù” không được phép nhìn bài của họ cho đến khi rút thành công một lá bài từ Cọc Rút mà không phát nổ.
Ở lượt của họ, nếu người chơi “mù” chơi bất kỳ lá bài nào, thì những lá bài đó phải được chọn ngẫu nhiên và đặt ngửa mặt trên Cọc bỏ. Nếu thẻ có thể chơi được, hãy chơi như bình thường. Nếu không, lá bài đó (ví dụ: một Thẻ Mèo, v.v.) sẽ bị mất.
NHƯNG…
- Blind Exploding Kitten
Nếu bạn rút phải Mèo nổ (và không có Streaking Kitten), điều đó không được tính là rút thẻ thành công. Bây giờ bạn phải chơi bài “mù” cho đến khi bạn có một lá bài Defuse. Tất cả các lá bài không phải Defuse sẽ không có tác dụng nào. Sau khi defuse thành công Mèo nổ, bạn có thể chơi mà không bị “mù”.
Nếu bạn chơi Exploding Kitten trong khi bị “mù”, bạn sẽ phát nổ ngay lập tức và phải defuse Mèo nổ trong lúc “mù” hoặc thua trò chơi.
Nếu bạn là người xui xẻo nhất trên thế giới và chơi phải Mèo nổ trong khi cố gắng defuse Mèo nổ, bạn phải defuse từng Mèo nổ một trước khi được tiếp tục.
- Blind Favor
Nếu bạn dùng lá bài Favor trong khi bị “mù”, bạn có thể nhìn lá bài rút được trước khi úp mặt xuống và xáo trộn nó trên bàn. 
- Blind Mark
Nếu đối thủ đánh dấu (mark) bạn trong khi bạn “mù” (hoặc nếu bạn bị mù khi cầm một lá bài đã được đánh dấu), thì lá bài đánh dấu phải nằm hướng ngược lại với bộ bài trong tay bạn cho đến khi nó được chơi hoặc bị đánh cắp.
- Blind Three of a Kind
Nếu đối thủ dùng combo đặc biệt “Three of a Kind” với bạn trong khi bạn “mù”, hãy tìm lá bài được yêu cầu (nếu bạn có), đưa cho họ, sau đó xáo trộn bài của mình rồi đặt lại tên bàn úp mặt.
- Blind Garbage Collection
Nếu lá Garbage Collection được dùng khi bạn “mù”, bạn phải chọn một thẻ để đóng góp mà không được nhìn. Sau khi lựa chọn, bạn có thể bí mật xem thẻ (để nếu bạn vô tình từ bỏ Streaking Kitten và còn lại một Mèo nổ trong tay, bạn có thể cố gắng defuse nó).

KẾT

Streaking Kittens là trò chơi đầy hấp dẫn và có tính chiến lược cao cho nhóm bạn đông người. Về cơ bản, nhiệm vụ của bạn xuyên suốt trò chơi là sử dụng các lá bài để không bị phát nổ bởi Mèo nổ. Luật chơi cực kỳ đơn giản và phù hợp với mọi độ tuổi. Chần chừ gì nữa, hãy cùng bạn bè chơi thử ngay thôi!

Xem thêm các phiên bản khác của trò chơi:

LUẬT CHƠI EXPLODING KITTENS - MÈO NỔ NHƯ THẾ NÀO?

CÁCH CHƠI CÁC PHIÊN BẢN MÈO NỔ MỞ RỘNG - DEFENDING KITTENS, ATTACKING KITTENS & TIMEBOMB KITTENS

HƯỚNG DẪN CHƠI IMPLODING KITTENS - BẢN MỞ RỘNG MÈO NỔ

EXPLODING KITTENS: PARTY PACK - HƯỚNG DẪN CHƠI MÈO NỔ

EXPLODING KITTENS: RECIPES FOR DISASTER - CÁCH CHƠI MÈO NỔ BẢN ĐẶC BIỆT

HƯỚNG DẪN CHƠI MÈO NỔ MỞ RỘNG STREAKING KITTENS

Viết bình luận của bạn: