LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D

time-icon 15/12/2022 time-icon Đăng bởi: Tùng Tùng

Dungeon Mayhem D&D là một trận chiến dành cho từ hai đến bốn người chơi. Bạn sẽ hoá thân thành một trong bốn nhân vật khác nhau. Trong trò chơi Dungeon Mayhem D&D này, thủ thuật, thiết bị và kỹ năng của mỗi nhân vật được biểu tượng bằng bộ bài.

LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D

THÀNH PHẦN TRÒ CHƠI DUNGEON MAYHEM D&D

 • 4 bộ theo dõi điểm 
 • 4 thẻ tham chiếu
 • 4 token điểm 
 • 16 token sát thương
 • Bốn bộ bài gồm 28 lá bài
 • Hướng dẫn

LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D

MỤC TIÊU TRÒ CHƠI

Hãy trở thành người chơi cuối cùng còn lại trong Dungeon Mayhem D&D và giành chiến thắng!

THIẾT LẬP TRÒ CHƠI

 • Chọn một trong bốn bộ bài nhân vật của Dungeon Mayhem D&DLUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D
 • Lấy bộ theo dõi điểm, token điểm và thẻ tham chiếu tương ứng với bộ bài của bạn và đặt chúng trên bàn trước mặt.
 • Đặt token vào số LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D trên nơi tính điểm của bạn.
 • Xáo trộn phần còn lại bộ bài của bạn và đặt úp trên bàn. Khu vực chơi của bạn sẽ trông giống như sau:

LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D

CÁCH CHƠI TRÒ CHƠI

Mỗi người rút ba lá bài, người chơi nhỏ tuổi nhất đi trước. Đây là những việc bạn cần làm khi đến lượt:

 • Rút một lá bài từ bộ bài của bạn.
 • Chơi một lá bài bằng cách đặt lên bàn trước mặt. Đôi khi bạn có thể chơi nhiều hơn một lá bài trong một lượt, bạn phải chơi ít nhất một lá bài. Kiểm tra thẻ tham chiếu của bạn để quyết định thẻ muốn chơi. Bạn có thể xem tác dụng từng thẻ ở mặt sau của chúng.

LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D

 • Đặt tất cả các thẻ đã chơi thành một cọc bài bỏ trừ khi chúng có biểu tượng LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D trên chúng. Các thẻ có biểu tượng LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D vẫn ở trên bàn trước mặt bạn cho đến khi chúng bị phá hủy - sau đó chúng được chuyển đến cọc bỏ.
 • Chuyển lượt cho người chơi bên trái của bạn.

Bạn đã chơi tất cả các thẻ của bạn trong Dungeon Mayhem D&D? Nếu bạn không còn thẻ nào trong tay, xin chúc mừng! hãy rút thêm hai thẻ.

Bạn đã hết thẻ trong bộ bài Dungeon Mayhem D&D? Không vấn đề! Chỉ cần xáo trộn đống bài bỏ của bạn và bắt đầu bộ bài mới.

LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D

ĐIỂM

Trong Dungeon Mayhem D&D, mỗi người chơi bắt đầu với 10 điểm. Bất cứ khi nào bạn chơi một lá bài gây sát thương cho người chơi khác, họ sẽ mất điểm (trừ khi họ có một lá bài có biểu tượng LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D).

Khi bạn nhận sát thương, hãy di chuyển token theo dõi điểm của bạn để biểu thị số điểm còn lại của bạn. Nếu điểm của bạn giảm xuống 0 (biểu tượng LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D), bạn sẽ bị loại.

CÁC LOẠI THẺ

THẺ TẤN CÔNG

Dungeon Mayhem D&D, thẻ tấn công gây sát thương cho đối thủ và mỗi nhân vật có các đòn tấn công độc đáo của riêng mình.

LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D

Khi bạn chơi thẻ Tấn công, hãy chọn một người chơi (hoặc thẻ Phòng thủ) làm mục tiêu cho cuộc tấn công đó. Người chơi đó sẽ mất một điểm cho mỗi biểu tượng  trên thẻ (trừ khi họ có Thẻ bảo vệ trong trò chơi - xem ví dụ bên dưới).

LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D

Ví dụ 1: Lá bài Tấn công này gây hai sát thương, lượng sát thương vừa đủ để phá lá bài Phòng thủ này. Thẻ Phòng thủ sẽ chuyển sang đống bỏ.

LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D

Ví dụ 2: Thẻ Tấn công này gây ra ba sát thương, nhưng thẻ Phòng thủ này chỉ còn lại một biểu tượng LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D. Thẻ Phòng thủ sẽ bị phá hủy và người chơi mục tiêu mất hai điểm.

THẺ PHÒNG THỦ

Phòng thủ bảo vệ bạn bằng cách chịu thiệt hại cho bạn. Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về chúng:

LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D

 • Số lượng biểu tượng LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D trên thẻ Phòng thủ là số lượng sát thương mà thẻ đó có thể nhận.
 • Khi bạn chơi một lá bài Phòng thủ, hãy đặt úp trên bàn trước mặt. Nó vẫn ở đó cho đến khi nó bị phá hủy.
 • Đặt một token sát thương trên một biểu tượng LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D cho mỗi điểm thiệt hại mà nó phải chịu. Khi không còn biểu tượng LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D nào, lá bài đó sẽ bị hủy và chuyển vào cọc bài bỏ.
 • Bạn có thể có nhiều hơn một thẻ Phòng thủ bảo vệ bạn và thẻ Tấn công không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho bạn cho đến khi tất cả các thẻ Phòng thủ của bạn bị phá hủy.
 • Nếu một thẻ tấn công gây ra nhiều sát thương đủ để phá hủy một thẻ Phòng thủ của bạn, thiệt hại bổ sung sẽ được chuyển sang các thẻ Phòng thủ khác của bạn. Khi thẻ Phòng thủ cuối cùng của bạn bị phá hủy, bạn sẽ bị tấn công.

THẺ RÚT

Thẻ Rút cho phép bạn rút thêm bài. Khi bạn chơi một lá bài Rút, hãy rút một lá cho mỗi ký hiệu n trên lá bài đó.

LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D

HỒI PHỤC

Thẻ hồi phục cho phép bạn hồi phục sau thiệt hại. Khi bạn chơi một thẻ Hồi phục, bạn sẽ nhận lại một điểm cho mỗi biểu tượng «• trên thẻ đó.

CHƠI LẠI

Các thẻ Chơi lại  của Dungeon Mayhem D&D cho phép bạn chơi nhiều thẻ hơn trong lượt mình. Khi bạn chơi thẻ Chơi lại, bạn có thể chơi thêm một thẻ cho mỗi biểu tượng này trên thẻ.

LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D

Hãy nhớ rằng, các thẻ bổ sung bạn chơi cho mỗi biểu tượng LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D cũng có thể là thẻ Chơi lại!

Lượt của bạn trong Dungeon Mayhem D&D không kết thúc cho đến khi chơi một lá bài cho mỗi biểu tượng LUẬT CHƠI ĐẦY ĐỦ DUNGEON MAYHEM BOARD GAME D&D trên các lá bài bạn sử dụng lượt đó. Nếu bạn chơi tất cả các thẻ trong tay trước khi kết thúc hành động Chơi lại, hãy rút thêm hai thẻ từ bộ bài và tiếp tục cho đến khi bạn kết thúc.

KẾT HỢP

Một số thẻ có nhiều hơn một loại ký hiệu. Khi bạn chơi một thẻ như thế, bạn có thể sử dụng tất cả các biểu tượng khác nhau!

NĂNG LỰC ĐẶC BIỆT

Mỗi nhân vật có một số khả năng đặc biệt của riêng cho nhân vật đó. Khi bạn chơi một trong những thẻ này, chỉ cần làm theo chỉ thị của thẻ đó!

KẾT THÚC TRÒ CHƠI

Sử dụng các thẻ của bạn để gây sát thương cho đối thủ và cố gắng không nhận bất kỳ thiệt hại nào. Trò chơi Dungeon Mayhem D&D kết thúc khi chỉ còn một người chơi. Người chơi đó là người chiến thắng!

Đôi khi một lá bài có thể hạ gục nhiều người chơi cùng một lúc. Nếu không có người chơi nào còn lại trong trò chơi, thì đó là một trận hòa, vì vậy hãy sẵn sàng chiến đấu một lần nữa!

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể sử dụng thẻ Hồi phục để nhận nhiều hơn 10 điểm không?
A: Không. 10 là số điểm nhiều nhất bạn có thể có.

Q: Nếu tôi chơi một thẻ có ký hiệu f trên đó, tôi có phải chơi một thẻ khác ngay cả khi tôi không muốn không?
A: Có. Bạn phải chơi một thẻ cho mỗi ký hiệu f trên các thẻ đã chơi.

Q: Nếu tôi sử dụng sức mạnh của Azzan để lấy thẻ Phòng thủ từ người khác, điều gì sẽ xảy ra nếu người chơi đó bị hạ gục.
A: Bạn tiếp tục giữ thẻ Phòng thủ đó cho đến khi nó bị phá huỷ, sau đó trả lại nó cho người bị hạ gục.

Q: Nếu tôi sử dụng sức mạnh đặc biệt của Oriax để ăn cắp và chơi một lá bài từ bộ bài của người chơi khác, thì lá bài đó sẽ chuyển vào cọc bài bỏ của ai?
A: Thẻ bị đánh cắp sẽ được chuyển vào đống bài bị loại bỏ của người chơi mà bạn đã lấy trộm.

KẾT

Trong trò chơi Dungeon Mayhem D&D board game, bạn sẽ vào vai một trong bốn nhân vật dũng cảm, kỳ quặc - man rợ, hiệp sĩ, lưu manh hoặc phù thủy, và chiến đấu tại ngục tối đầy kho báu! Bằng chiến thuật thông minh sử dụng tên lửa ma thuật, dao găm kép và lá chắn nhọn, bạn có thể chứng minh mình là nhà thám hiểm can đảm nhất để giành chiến thắng!

Xem thêm:

HƯỚNG DẪN CHƠI TERRAFORMING MARS BOARD GAME

CHƠI ORGAN ATTACK! BOARD GAME NHƯ THẾ NÀO?

LUẬT CHƠI CHI TIẾT CODENAMES DUET BOARDGAME

CHƠI QUEST BOARD GAME NHƯ THẾ NÀO?

HƯỚNG DẪN CHƠI SKULL BOARD GAME

Viết bình luận của bạn: