HƯỚNG DẪN CHƠI TRÒ CHƠI DIXIT ODYSSEY SÁNG TẠO

time-icon 17/12/2022 time-icon Đăng bởi: Tùng Tùng

Dixit Odyssey vừa là trò chơi độc lập, vừa là bản mở rộng từ bản gốc Dixit của nhà sáng lập Jean-Louis Roubira - trò chơi giành giải Spiel des Jahres của Đức năm 2010. Phiên bản mới Dixit Odyssey có những yếu tố gì thú vị và quy tắc thay đổi như thế nào? Cùng bài viết này khám phá ngay nhé!

HƯỚNG DẪN CHƠI TRÒ CHƠI DIXIT ODYSSEY SÁNG TẠO

THÀNH PHẦN TRÒ CHƠI DIXIT ODYSSEY

 • 1 bảng điểm
 • 84 lá bài hình ảnh
 • 12 bảng bình chọn
 • 24 token bình chọn
 • 12 con thỏ gỗ
 • 1 cuốn quy tắc

HƯỚNG DẪN CHƠI TRÒ CHƠI DIXIT ODYSSEY SÁNG TẠO

THIẾT LẬP TRÒ CHƠI

Đặt bảng điểm ở giữa bàn. Mỗi người chơi chọn một bảng biểu quyết rồi đặt chú thỏ có màu tương ứng vào ô 0 của bảng điểm. 84 lá bài hình ảnh được xáo trộn và 6 quân bài được chia cho mỗi người. Các thẻ hình ảnh còn lại tạo thành chồng rút.

 • Trong trò chơi Dixit Odyssey 3-6 người, mỗi người chơi nhận 1 token biểu quyết (không phân biệt màu sắc).
 • Trong một trò chơi Dixit Odyssey 7-12 người chơi, mỗi người chơi nhận 2 token biểu quyết (không phân biệt màu sắc).

Lưu ý: những người chơi khác không được nhìn thấy các thẻ hình ảnh trên tay bạn.

CÁCH CHƠI DIXIT ODYSSEY CƠ BẢN

Người kể chuyện

HƯỚNG DẪN CHƠI TRÒ CHƠI DIXIT ODYSSEY SÁNG TẠO

Một trong những người chơi là người kể chuyện trong từng lượt. Người đó kiểm tra 6 thẻ hình ảnh trên tay, sau đó chọn một thẻ và nói to gợi ý về hình ảnh đó (không tiết lộ thẻ hình ảnh).

Những gì có thể nói: từ một hoặc một số từ, hoặc thậm chí không có gì khác ngoài một từ tượng thanh. Nó có thể được trích từ tác phẩm đã có sẵn (một hoặc hai dòng trong một bài thơ hoặc bài hát, tiêu đề của một bộ phim hoặc một số tác phẩm khác, một câu tục ngữ, v.v.).

Đưa thẻ hình ảnh cho người kể chuyện

Những người chơi khác chọn 1 thẻ hình ảnh mà họ cho là minh họa rõ nhất những gì người kể chuyện đã nói. Sau đó, mỗi người đưa hình ảnh đã chọn cho người kể chuyện mà không để những người chơi khác nhìn thấy.

Người kể chuyện xáo trộn các thẻ hình ảnh với thẻ hình ảnh của mình, trước khi lật chúng ngẫu nhiên trên các khoảng trống hình ảnh được đánh số từ 1 đến 12 trên bảng điểm.

Tìm hình ảnh của người kể chuyện: Bình chọn

HƯỚNG DẪN CHƠI TRÒ CHƠI DIXIT ODYSSEY SÁNG TẠO

Mục tiêu của người chơi là tìm ra thẻ hình ảnh của người kể chuyện. Mỗi người chơi bí mật bình chọn cho hình ảnh mà họ tin là của người kể chuyện (người kể chuyện không được tham gia) bằng cách sử dụng bảng bình chọn của họ.

Ví dụ: nếu một người chơi tin rằng hình ảnh số 3 là của người kể chuyện, người chơi đó sẽ đặt token bình chọn vào ô số 3 trên bảng. Sau khi mọi người đã bình chọn xong, mỗi người chơi sẽ tiết lộ bảng bình chọn và người kể chuyện sẽ tiết lộ thẻ hình ảnh của mình.

Lưu ý: trong mọi trường hợp, người chơi không thể bỏ phiếu cho thẻ hình ảnh của chính mình!

Với trò chơi Dixit Odyssey gồm 7 người trở lên, mỗi người có thể bỏ phiếu cho hình ảnh thứ hai nếu họ để tăng cơ hội thành công. Họ sẽ sử dụng token bình chọn thứ hai của mình để chọn hình ảnh thứ hai trong số những hình ảnh được hiển thị.

Tính điểm

 • Nếu tất cả người chơi tìm thấy hình ảnh của người kể chuyện hoặc nếu không có người chơi nào tìm thấy nó, người kể chuyện không được điểm và mỗi người chơi được 2 điểm.
 • Trong mọi trường hợp khác, người kể chuyện và người chơi tìm thấy hình ảnh của người kể chuyện ghi được 3 điểm.
 • Mỗi người chơi không phải là người kể chuyện ghi được 1 điểm thưởng cho mỗi bình chọn cho hình ảnh của mình (tối đa là 3 điểm thưởng).

Người chơi di chuyển con thỏ của họ trên đường ghi điểm số ô trống bằng với điểm đạt được.

Tính điểm với 7 người chơi trở lên

 • Nếu tất cả người chơi tìm thấy hình ảnh của người kể chuyện hoặc nếu không có người chơi nào tìm thấy nó, thì người kể chuyện không được điểm và những người chơi khác được 2 điểm.
 • Trong mọi trường hợp khác, người kể chuyện và người chơi tìm thấy hình ảnh của người kể chuyện ghi được 3 điểm.
 • Mỗi người chơi không phải là người kể chuyện ghi được 1 điểm thưởng cho mỗi bình chọn cho hình ảnh của mình (tối đa là 3 điểm thưởng).
 • Người chơi chỉ bình chọn cho một hình ảnh sẽ ghi thêm 1 điểm nếu họ tìm thấy hình ảnh của người kể chuyện.

Kết thúc Lượt

Mỗi người chơi rút lại trên tay của mình tối đa 6 thẻ ảnh. Nếu không có đủ thẻ ảnh trong chồng bài rút cho mỗi người chơi, các thẻ ảnh bị loại bỏ sẽ được xáo trộn để tạo thành một chồng bài rút mới. Người kể chuyện mới của lượt tiếp theo là người chơi ở bên trái của người kể chuyện trước đó.

Kết thúc trò chơi

Trò chơi Dixit Odyssey kết thúc khi một người chơi đạt 30 điểm. Người chơi có nhiều điểm nhất vào cuối lượt là người chiến thắng.

Trò chơi 3 người

Người chơi nên có bảy thẻ hình ảnh trong tay thay vì sáu. Mỗi người chơi (ngoại trừ người kể chuyện) chọn hai thẻ hình ảnh (thay vì chỉ một). Bằng cách này, 5 thẻ hình ảnh luôn được tiết lộ và người chơi vẫn phải tìm thấy hình ảnh của người kể chuyện trong số đó.

DIXIT PARTY - DÀNH CHO 6-12 NGƯỜI CHƠI

Thiết lập

HƯỚNG DẪN CHƠI TRÒ CHƠI DIXIT ODYSSEY SÁNG TẠO

Đặt bảng điểm ở giữa bàn. Mỗi người chơi chọn một bảng bình chọn rồi đặt con thỏ có màu tương ứng vào ô 0 của bảng điểm. Xáo trộn 84 quân bài hình ảnh và chia 5 quân cho mỗi người.

Các thẻ hình ảnh còn lại tạo thành chồng rút. Mỗi người chơi nhận một token bình chọn màu xanh lá cây. Một người sẽ là người kể chuyện trong lượt trò chơi Dixit Odyssey đầu tiên, nhận thêm token bình chọn màu đỏ bên cạnh token bình chọn màu xanh lá cây.

Người kể chuyện

Một người chơi là người kể chuyện cho lượt trò chơi Dixit Odyssey. Trước khi nhìn thẻ hình ảnh trên tay của mình, người kể chuyện nói to bất kỳ điều gì đó với những người chơi khác.

Không giống như trò chơi Dixit Odyssey cơ bản, những gì người kể chuyện nói không liên quan gì với thẻ hình ảnh của họ.

Trao thẻ hình ảnh cho người kể chuyện

Mỗi người chơi, bao gồm cả người kể chuyện, chọn một hình ảnh từ tay của họ minh họa rõ nhất những gì người kể chuyện đã nói.

Sau đó, mỗi người chuyển hình ảnh đã chọn của mình cho người kể chuyện, người này sẽ xáo trộn chúng với hình ảnh của mình, sau đó ngẫu nhiên lật mặt chúng trong các khoảng trống hình ảnh được đánh số từ 1 đến 12 trên bảng điểm.

HƯỚNG DẪN CHƠI TRÒ CHƠI DIXIT ODYSSEY SÁNG TẠO

Tìm hình ảnh phổ biến nhất: Bình chọn

Mỗi người chơi (bao gồm cả người kể chuyện) sẽ phải bỏ phiếu kín, sử dụng token bình chọn màu xanh lá cây cho hình ảnh mà họ tin rằng giống nhất với những gì người kể chuyện đã nói. Càng nhiều người chơi bình chọn cho cùng một hình ảnh, những người chơi đó sẽ càng ghi được nhiều điểm.

Người kể chuyện cũng sẽ bí mật bỏ phiếu cho một trong các thẻ hình ảnh được hiển thị, nhưng lần này bằng token bình chọn màu đỏ của mình. Những bình chọn cho thẻ hình ảnh được người kể chuyện bình chọn sẽ không được tính điểm.

Người kể chuyện phải suy nghĩ cẩn thận về việc bỏ phiếu cho hình ảnh nào để từ chối điểm của càng nhiều đối thủ càng tốt. Sau khi đã bỏ phiếu xong, mỗi người chơi sẽ tiết lộ bảng bỏ phiếu của mình.

Do đó, người kể chuyện của lượt sẽ sử dụng cả token bình chọn màu xanh lá cây VÀ màu đỏ của họ. Người chơi được phép bỏ phiếu cho thẻ hình ảnh của mình.

Tính điểm

 • Mỗi người chơi ghi được số điểm bằng với số người chơi (bao gồm cả chính họ) đã bình chọn cho hình ảnh giống người chơi đó, giới hạn tối đa là 5 điểm.
 • Những người chơi đã bình chọn cho hình ảnh mà người kể chuyện đã chọn bằng token màu đỏ sẽ không ghi được điểm nào.
 • Người chơi duy nhất bình chọn cho một hình ảnh sẽ không ghi được điểm.

Kết thúc lượt

Khi kết thúc lượt, mỗi người chơi rút lại tối đa 5 thẻ hình ảnh, sau đó đưa bộ bài úp xuống cho người bên trái của họ. Thẻ hình ảnh đã sử dụng bị loại bỏ.

Nếu không có đủ thẻ ảnh trong chồng bài rút cho người chơi, các thẻ ảnh bị loại bỏ sẽ được xáo trộn để tạo ra một chồng bài rút mới. Người kể chuyện mới trong lượt là người chơi ở bên trái của người kể chuyện trước đó.

Kết thúc trò chơi

Trò chơi Dixit Odyssey kết thúc khi mỗi người là người kể chuyện 1 lần. Người chơi có nhiều điểm nhất là người chiến thắng.

TEAM DIXIT - 6,8,10 HOẶC 12 NGƯỜI CHƠI

HƯỚNG DẪN CHƠI TRÒ CHƠI DIXIT ODYSSEY SÁNG TẠO

Thiết lập

Đặt bảng điểm ở giữa bàn. Chia người chơi thành đội 2 người. 2 đồng đội sẽ ngồi hướng đối diện nhau trên bàn.

Mỗi đội lấy một bảng biểu rồi đặt con thỏ có màu tương ứng vào ô 0 của bảng điểm. Xáo trộn 84 lá bài hình ảnh và chia 4 quân bài cho mỗi người chơi. Các thẻ hình ảnh còn lại tạo thành chồng bài rút.

Người kể chuyện

Tương tự trò chơi Dixit Odyssey cơ bản.

Trao thẻ hình ảnh cho người kể chuyện

Sau nghe người kể chuyện nói, người đồng đội sẽ đưa cho người kể chuyện một hình ảnh giống nhất có thể cho những gì được kể.

Sau đó, 2 người chơi mỗi đội thống nhất xem ai trong số họ sẽ đưa một hình ảnh cho người kể chuyện (2 đồng đội có thể nói chuyện trước mặt những người chơi khác và không được mô tả các thẻ hình ảnh mà họ có trong tay).

Sau đó, người kể chuyện xáo trộn các thẻ hình ảnh nhận được và lật ngửa chúng ngẫu nhiên trong các khoảng trống được đánh số từ 1 đến 12 trên bảng điểm.

Bình chọn và chấm điểm

Đồng đội của người kể chuyện lẫn người kể chuyện đều không thể tham gia bình chọn trong bản này của Dixit Odyssey. Việc bỏ phiếu và tính điểm tuân theo các quy tắc cơ bản (không sử dụng các quy tắc bỏ phiếu và tính điểm cho 7 người chơi trở lên).

Kết thúc lượt

HƯỚNG DẪN CHƠI TRÒ CHƠI DIXIT ODYSSEY SÁNG TẠO

Vào cuối lượt trò chơi Dixit Odyssey, mỗi người chơi rút lại trên tay tối đa 4 thẻ ảnh. Nếu không có đủ thẻ ảnh trong chồng bài rút để người chơi nạp tiền vào tay, các thẻ ảnh bị loại bỏ sẽ được xáo trộn để tạo thành một chồng bài rút mới.

Người kể chuyện mới là người chơi ở bên trái của người kể chuyện trước đó.

Kết thúc trò chơi

Trò chơi kết thúc khi mỗi người chơi đã được kể chuyện một lần. Đội có nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng. Đối với các trò chơi dài hơn, bạn có thể tăng số lần người chơi phải kể chuyện trong trò chơi Dixit Odyssey.

KẾT

Dixit Odyssey có tổng cộng 84 thẻ bài mới, với hình ảnh minh hoạ độc đáo do hoạ sĩ Piero vẽ và tô màu bởi Marie Cardouat, nghệ sĩ của Dixit và Dixit 2. Phiên bản mở rộng độc lập Dixit Odyssey bao gồm đủ điều kiện cho tối đa 12 người chơi và cũng có các quy tắc biến thể để chơi theo nhóm và thử nghiệm các cách mới để chơi với thẻ. Đây là trò chơi không thể bỏ qua đối với người yêu thích trò chơi bàn cờ.

Xem thêm:

HƯỚNG DẪN CHƠI IMPLODING KITTENS - BẢN MỞ RỘNG MÈO NỔ

LUẬT CHƠI CỦA BẢN MỞ RỘNG MA SÓI ULTIMATE DELUXE EDITION

LUẬT CHƠI MA SÓI ARTIFACTS - BẢN MỞ RỘNG MA SÓI ULTIMATE

HƯỚNG DẪN CHƠI BANG! KỊCH CHIẾN VIỄN TÂY

HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI BANG! THE DODCE CITY
 

Viết bình luận của bạn: