90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1)

time-icon 07/09/2019 time-icon Đăng bởi: Nguyễn Quang Anh

Bạn có mệt mỏi với việc giải khối 3x3 hàng trăm lần theo cùng một cách? Bạn đang tìm kiếm thử thách mới và thứ gì đó nghệ thuật hơn? Vậy hãy để H2 Rubik giới thiệu bộ sưu tập hơn 90 công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt này nhé.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu làm thế nào để tạo ra Rubik Pattern Cube in the Cube, Superflip nổi tiếng, mô hình con rắn, chữ thập, Cube in a cube và nhiều hơn thế. Cùng kéo xuống dưới, chọn cho mình một mẫu và bắt tay vào làm thôi nào.

Quy ước cầm

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1)

Mặt trước (F) sẽ là màu xanh dương (blue).

Công thức Pattern Rubik 3x3x3

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1)

Siêu lật

U R2 F B R B2 R U2 L B2 R U' D' R2 F R' L B2 U2 F2

Trở lại: F2 U2 B2 L' R F' R2 D U R' B2 L' U2 R' B2 R' B' F' R2 U'

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1)

The Easy Checkerboard

M2 E2 S2

Trở lại: S2 E2 M2

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1)

Dây thép

R L F B R L F B R L F B R2 B2 L2 R2 B2 L2

Trở lại: L2 B2 R2 L2 B2 R2 B' F' L' R' B' F' L' R' B' F' L' R'

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1)

Cộng trừ

U2 R2 L2 U2 R2 L2

Trở lại: L2 R2 U2 L2 R2 U2

Khăn trải bàn

R L U2 F' U2 D2 R2 L2 F' D2 F2 D R2 L2 F2 B2 D B2 L2

Trở lại: L2 B2 D' B2 F2 L2 R2 D' F2 D2 F L2 R2 D2 U2 F U2 L' R'

Deckerboard

U D R L' F' B U D' R2 U R2 L2 D2 F2 B2 D

Trở lại: D' B2 F2 D2 L2 R2 U' R2 D U' B' F L R' D' U'

Xoắn ốc

L' B' D U R U' R' D2 R2 D L D' L' R' F U

Trở lại: U' F' R L D L' D' R2 D2 R U R' U' D' B L

Speedsolving.com Logo

R' L' U2 F2 D2 F2 R L B2 U2 B2 U2

Trở lại: U2 B2 U2 B2 L' R' F2 D2 F2 U2 L R

Rổ trái cây

B2 L2 F2 R2 F2 R2 D U B2 U2 B' F' L' R' D' U'

Trở lại: U D R L F B U2 B2 U' D' R2 F2 R2 F2 L2 B2

Bông hoa

R2 D2 R2 U2 R2 F2 U2 D2 F2 U2

Trở lại: U2 F2 D2 U2 F2 R2 U2 R2 D2 R2

Đường sọc dọc

F U F R L2 B D' R D2 L D' B R2 L F U F

Trở lại: F' U' F' L' R2 B' D L' D2 R' D B' L2 R' F' U' F'

Hộp quà

U B2 R2 B2 L2 F2 R2 D' F2 L2 B F' L F2 D U' R2 F' L' R'

Trở lại: R L F R2 U D' F2 L' F B' L2 F2 D R2 F2 L2 B2 R2 B2 U'

Góc đối diện

R L U2 F2 D2 F2 R L F2 D2 B2 D2

Trở lại: D2 B2 D2 F2 L' R' F2 D2 F2 U2 L' R'

Dấu thập

R2 L' D F2 R' D' R' L U' D R D B2 R' U D2

Trở lại: D2 U' R B2 D' R' D' U L' R D R F2 D' L R2

4 dấu thập

U2 R2 L2 F2 B2 D2 L2 R2 F2 B2

Trở lại: B2 F2 R2 L2 D2 B2 F2 L2 R2 U2

Union Jack

U F B' L2 U2 L2 F' B U2 L2 U

Trở lại: U' L2 U2 B' F L2 U2 L2 B F' U'

Cube in the cube

F L F U' R U F2 L2 U' L' B D' B' L2 U

Trở lại: U' L2 B D B' L U L2 F2 U' R' U F' L' F'

Cube in a cube in a cube

U' L' U' F' R2 B' R F U B2 U B' L U' F U R F'

Trở lại: F R' U' F' U L' B U' B2 U' F' R' B R2 F U L U

Trăn Nam Mỹ

L U B' U' R L' B R' F B' D R D' F'

Trở lại: F D R' D' B F' R B' L R' U B U' L'

Con trăn

F2 R' B' U R' L F' L F' B D' R B L2

Trở lại: L2 B' R' D B' F L' F L' R U' B R F2

Rắn Mamba đen

R D L F' R L' D R' U D' B U' R' D'

Trở lại: D R U B' D U' R D' L R' F L' D' R'

Rắn Mamba xanh

R D R F R' F' B D R' U' B' U D2

Trở lại: D2 U' B U R D' B' F R F' R' D' R'

Tangled

F B U D F B U D F B U D F2 B2

Trở lại: B2 F2 D' U' B' F' D' U' B' F' D' U' B' F'

Bốn điểm

F2 B2 U D' R2 L2 U D'

Trở lại: D U' L2 R2 D U' B2 F2

Sáu điểm

U D' R L' F B' U D'

Trở lại: D U' B F' L R' D U'

Lốc xoáy

F R' U L F' L' F U' R U L' U' L F'

Trở lại: F L' U L U' R' U F' L F L' U' R F'

Váy Scotland

U' R2 L2 F2 B2 U' R L F B' U F2 D2 R2 L2 F2 U2 F2 U' F2

Trở lại: F2 U F2 U2 F2 L2 R2 D2 F2 U' B F' L' R' U B2 F2 L2 R2 U

Xếp hình Tetris

L R F B U' D' L' R'

Trở lại: R L D U B' F' R' L'

Don't Cross Line

F2 L2 R2 B2 E2

Trở lại: E2 B2 R2 L2 F2

Hi

M2 U2 M2 U2

Trở lại: U2 M2 U2 M2

Hi 2

U2 R2 F2 U2 D2 F2 L2 U2

Trở lại: U2 L2 F2 D2 U2 F2 R2 U2

Hi 3

U2 D2 L2 U2 D2 R2 F2 B2 L2 F2 B2 R2 U2 D2 F2 U2 D2 B2

Trở lại: B2 D2 U2 F2 D2 U2 R2 B2 F2 L2 B2 F2 R2 D2 U2 L2 D2 U2

Hi 4

L R' U2 D2 L' R U2 D2 R2 L2

Trở lại: L2 R2 D2 U2 R' L D2 U2 R L'

Nhà cao tầng

L2 B2 D' B2 D L2 U R2 D R2 B U R' F2 R U' B' U'

Trở lại: U B U R' F2 R U' B' R2 D' R2 U' L2 D' B2 D B2 L2

Cờ u

U' B2 U L2 D L2 R2 D' B' R D' L R' B2 U2 F' L' U'

Trở lại: U L F U2 B2 R L' D R' B D R2 L2 D' L2 U' B2 U

Hỗn loạn

B L2 B' U2 B F2 U L U B U' R U' B F U' R D R B' U'

Trở lại: U B R' D' R' U F' B' U R' U B' U' L' U' F2 B' U2 B L2 B'

 

=>>> Bạn có thể xem tiếp Phần 2 với gần 50 công thức Pattern Rubik 3x3x3 khác tại đây - 90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 2)

 

Bình luận (22)
binh-luan

Đạt Chuột

09/03/2022

haha

binh-luan

Cube

07/01/2022

Đẹp quá

binh-luan

zufockcat

22/09/2021

Alt+F4

binh-luan

zufockcat

16/09/2021

M2 E2 S2 U2 ;)

binh-luan

abcxyz

12/09/2021

ok

Viết bình luận của bạn: