42 công thức COLL - Định hướng và hoán vị góc cho tầng cuối

time-icon 20/01/2020 time-icon Đăng bởi: Nguyễn Quang Anh

COLL (viết tắt của từ Corners of Last Layer) là một bộ công thức dành cho việc giải tầng cuối cùng của 3x3x3 và nằm trong nhóm CxLL. Nó bao gồm việc định hướng và hoán vị các góc cuối trong khi không làm hỏng các cạnh, chỉ để lại hoán vị cạnh mà thôi (EPLL). 

COLL chủ yếu được sử dụng trong ZZ, vì khi bạn làm F2L xong là các cạnh đã được định hướng luôn và nó tốt hơn cho OH so với OCLL/ PLL, khi được sử dụng cùng với EPLL. COLL có 42 trường hợp khác nhau, 2 trong số này là hoán vị góc liền kề và góc chéo khi tất cả góc đã được định hướng.

Hướng dẫn nhận biết trường hợp COLL

COLL bao gồm 42 công thức và được chia thành 7 nhóm dựa vào mặt vàng ở mỗi góc, bao gồm: As, S, L, U, T, Pi và H.

Duy nhất nhóm H bao gồm 4 trường hợp, còn các nhóm còn lại đều gồm 6 trường hợp tất cả. Ngoài ra, còn 2 trường hợp không nằm trong nhóm nào là hoán vị góc liền kề và hoán vị góc chéo vì chúng đã có full mặt vàng.

Sau khi đã nhận biết nhóm xong, tiếp theo bạn hãy nhìn vào màu sắc sticker để tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Chúng ta chỉ xem xét sự liên hệ giữa các màu sticker đối nhau (đỏ >< cam, trắng >< vàng, xanh lá >< xanh dương) và giống nhau mà thôi. Không nên gán một màu cụ thể vì nó có thể thay đổi.

Ví dụ

Giả sử đây là trường hợp bạn đang gặp phải và nó thuộc nhóm Sune (S).

Khi bạn kéo xuống tìm, chắc chắn không trường hợp nào có màu sắc giống hệt.

Nhưng bạn có thể áp dụng công thức của trường hợp C1 với ví dụ trên. Tại sao ư? Vậy hãy để tôi so sánh chúng với nhau nhé.

#Chú thích: Đường thẳng màu xanh dương để nối giữa hai Sticker có màu giống nhaumàu hồng để nối Sticker có màu đối nhau.

Như bạn thấy, hai trường hợp này đều có các đường thẳng nối y như nhau, cho nên hoàn toàn có thể áp dụng chung một công thức. Thông thường, bạn chỉ cần nhìn vào tối đa bốn Sticker là đã có thể nhận ra trường hợp gặp phải. 

#Mẹo: Ngoài cách nhận biết trên, bạn hoàn toàn có thể tìm một phương pháp khác phù hợp hơn cho mình.

42 công thức COLL

Các công thức ở đầu thường được cho là nhanh nhất và dễ thuộc nhất, cho nên hãy học chúng trước.

Nhóm Anti-Sune

B1

 • R' U' R U' R' U2 R
 • y R U2 R' U' R U' R'
 • y2 L' U' L U' L' U2 L
 • y' L U2 L' U' L U' L'

B2

 • y R' U' R U' R' U R' D' R U R' D R2
 • y' L' U' L U' L' U L' D' L U L' D L2
 • y2 R2 D R' U R D' R' U R' U' R U' R'
 • y' F' L U2 L' F L F' U2 F L'

B3

 • L R' U' R U L' U2 R' U2 R
 • y2 R L' U' L U R' U2 L' U2 L
 • R U R' F' R U2 R' U2 R' F R2 U' R'
 • y2 R2 D R' U2 R D' R2 U' R U' R'

B4

 • R' U' R U R' F R U R' U' R' F' R2
 • y2 R U2 R' U2 L' U R U' R' L
 • y2 R' U' R U' R2 D' R U2 R' D R2
 • y2 M R U2 R' U2 R' F R F' M'

B5

 • R' U L U' R U L'
 • y2 L' U R U' L U R'
 • y2 r' F R F' r U R'

B6

 • R U' R' U2 R U' R' U2 R' D' R U R' D R
 • R U R' F' R U2 R' U' R U' R' F R U' R'
 • R' U' R U' L U' R' U L' U2 R
 • y2 L' U' L U' R U' L' U R' U2 L

Nhóm Sune

C1

 • R U R' U R U2 R'
 • y2 L U L' U L U2 L'
 • y' R' U2 R U R' U R
 • y L' U2 L U L' U L

C2

 • L' U2 L U2 R U' L' U L R'
 • y2 R U R' U R2 D R' U2 R D' R2
 • L' U2 L U2 l F' L' F M'
 • y2 R' U2 R U2 L U' R' U L' R

C3

 • L' R U R' U' L U2 R U2 R'
 • y2 R2 D' R U2 R' D R2 U R' U R
 • F R' U' R2 U' R2 U2 R2 U' R' F'
 • y B' U' R U R' B U R U2 R'

C4

 • y' R U R' U R U' R D R' U' R D' R2
 • y R' U' R U' R2 F' R U R U' R' F U2 R
 • y' F R' U2 R F' R' F U2 F' R
 • y2 R2 D' R U' R' D R U' R U R' U R

C5

 • R U' L' U R' U' L
 • y2 L U' R' U L' U' R
 • z D R' U' R D' R' U R z'
 • y' M' U R U' r' F R' F' R

C6

 • F' R U2 R' U2 R' F2 R U R U' R' F'
 • F R U' R2 U2 R U R' U R2 U R' F'
 • y2 R U R' F' R U R' U R U2 R' F R U' R'
 • R' U2 L U' R U L' U R' U R

Nhóm L

D1

 • y' R U2 R' U' R U R' U' R U R' U' R U' R'
 • y2 R' U' R U' R' U R U' R' U R U' R' U2 R
 • R' U' R U' R' U2 R U' R U R' U R U2 R'
 • y' R U R' U R U' R' U R U' R' U R U2 R'

D2

 • R' U2 R' D' R U2 R' D R2
 • y2 L' U2 L' D' L U2 L' D L2
 • y' R' U2 R U R2 D' R U R' D R2
 • y' r D r' U r D' r' U y R U2 R'

D3

 • y R U2 R D R' U2 R D' R2
 • R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R
 • R' D' r U2 r' D R U2 R U R'
 • y' L U2 L D L' U2 L D' L2

D4

 • x' R U' R' D R U R' D' x
 • y F R' F' r U R U' r'
 • y' l' U' L' U R U' L U x'
 • y2 R2 D R' U R D' R' U' R'

D5

 • y2 F' r U R' U' r' F R
 • y' F R U' R' U' R U2 R' U' F'
 • y2 r U R U' r' F R' F'
 • y x R' U R D' R' U' R D x'

D6

 • y' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R2
 • y r U2 R2 F R F' R U2 r'
 • F R U R' U' R U' R' U2 R U2 R' U' F'
 • y2 R U R' L' U2 R U R' U2 L

Nhóm U

E1

 • R' U' R U' R' U2 R2 U R' U R U2 R'
 • y2 R U R' U R U2 R2 U' R U' R' U2 R
 • y' R U R' U' R U' R' U2 R U' R' U2 R U R'
 • y2 R U R' U R U2 R' U R U2 R' U' R U' R'

E2

 • y2 R2 D R' U2 R D' R' U2 R'
 • R' U L' U R U' L U2 R' U R
 • x' R U' R' D R U2 R' D' R U' R' x
 • R' U' R U' R' U2 R2 U' L' U R' U' L

E3

 • F R U' R' U R U R' U R U' R' F'
 • y2 R' F2 R U2 R U2 R' F2 R U2 R'
 • x' R2 D2 R' U2 R D2 R' U2 R'
 • y R U R2 U' R' F R U R2 U' R' F'

E4

 • F R U' R' U R U R' U R U' R' F'
 • y2 R' F2 R U2 R U2 R' F2 R U2 R'
 • x' R2 D2 R' U2 R D2 R' U2 R'
 • y R U R2 U' R' F R U R2 U' R' F'

E5

 • R2 D' R U2 R' D R U2 R
 • y2 L2 D' L U2 L' D L U2 L
 • L U' R U' L' U R' U2 L U' L'
 • y2 x R' U R D' R' U2 R D R' U R x'

E6

 • R' U2 R F U' R' U' R U F'
 • R2 D' R U R' D R U R U' R' U' R
 • R' U2 R U2 R' F' R U R' U' R' F R2
 • R U' R' U' R U R D R' U R D' R2

Nhóm T

F1

 • R U2 R' U' R U' R2 U2 R U R' U R
 • y' R U R' U R U2 R' U' R U2 R' U' R U' R'
 • R U2 R' U' R U' R' U R U R' U R U2 R'
 • y' R U R' U R U2 R' L' U' L U' L' U2 L

F2

 • R' U R U2 R' L' U R U' L
 • y2 R' F R U R' U' R' F' R2 U' R' U2 R
 • y2 R U' R' U2 L R U' R' U L'
 • R' U2 R U R2 F R U R U' R' F' R

F3

 • y l' U' L U R U' r' F
 • y2 x' R U R' D R U' R' D' x
 • y R' F' r U R U' r' F
 • y' F R F' r U R' U' r'

F4

 • y2 F R U R' U' R U' R' U' R U R' F'
 • y' x' R U2 R D2 R' U2 R D2 R2 x
 • y R U2 R' F2 R U2 R' U2 R' F2 R
 • F U' L' U R2 U' L U R2 F'

F5

 • y' r U R' U' r' F R F'
 • R U R D R' U' R D' R2
 • R' F' R U R' U' R' F R U R
 • y' R U R' U' L' U R U' R' L

F6

 • R' U R2 D r' U2 r D' R2 U' R
 • y2 R U' R2 D' r U2 r' D R2 U R'
 • y2 R' U' R U' R' U R U R' F' R U R' U' R' F R2
 • R' U' R U R2 D' R U2 R' D R2 U' R' U R

Nhóm Pi

G1

 • R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R
 • f R U R' U' f' F R U R' U' F'
 • R' U2 R2 U R2 U R2 U2 R'
 • f R U R' U' S' R U R' U' F'

G2

 • R' F2 R U2 R U2 R' F2 U' R U' R'
 • y F U R U' R' U R U' R2 F' R U R U' R'
 • R' U2 R U R' U' R U2 L U' R' U R L'
 • y2 L' U' L U L F' L2 U' L U L' U' L U F

G3

 • R' U' F' R U R' U' R' F R2 U2 R' U2 R
 • y F U R U' R' U R U2 R' U' R U R' F'
 • R U2 R' U L' U2 R U R' U' R U' R' L
 • y F R2 U' R2 U R2 U S R2 f'

G4

 • R U R' U' R' F R2 U R' U' R U R' U' F'
 • y' R' U2 R U R' U R2 U' L' U R' U' L
 • R U R' U R U2 R' U' R U' L' U R' U' L
 • R U2 R' U' R U R' U2 r' F R F' M'

G5

 • R U' L' U R' U L U L' U L
 • y' R U R' U F' R U2 R' U2 R' F R
 • r U' r' U' r U r' U' x' R2 U' R' U R' x
 • y2 L' U R U' L U' R' U' R U' R'

G6

 • R U D' R U R' D R2 U' R' U' R2 U2 R
 • R2 D' R U R' D R U R U' R' U R U R' U R
 • F R2 U' R U' R U' R' U2 R' U R2 F'
 • y R U2 R' U' F' R U2 R' U' R U' R' F R U' R'

Nhóm H

H1

 • R U R' U R U' R' U R U2 R'
 • y' R U2 R' U' R U R' U' R U' R'
 • R' U' R U' R' U R U' R' U2 R
 • L U L' U L U' L' U L U2 L'

H2

 • F R U' R' U R U2 R' U' R U R' U' F'
 • f R2 S' U' R2 U' R2 U R2 F'
 • L' U R U' L U' R' U2 r' F R F' M'
 • R L' U' L U' L' U L U2 R' U L' U2 L

H3

 • R U R' U R U L' U R' U' L
 • R' F' R U2 R U2 R' F U' R U' R'
 • R U R' U R U r' F R' F' r
 • R' U' R U' R' U' L U' R U L'

H4

 • y F R U R' U' R U R' U' R U R' U' F'
 • y F U R U' R' U R U' R' U R U' R' F'
 • y R U R' U y' R' U R U' R2 F R F' R
 • y R' U' R' F R F' R' F R F' R' F R F' U R

 

Bình luận (8)
binh-luan

No name

02/09/2021

Thanks

binh-luan

Nhật Nam

07/05/2021

Yes E3 và E4 trùng nhau

binh-luan

công thức này chỉ tốn 5,2 giây

03/03/2021

nhìn cái tiêu đề

binh-luan

Đào Huy

19/08/2020

không hiện màu tâm nên hơi sai

binh-luan

E4 với E3 trùng công thức

24/06/2020

Đọc tên tui đi

Viết bình luận của bạn: