Hướng dẫn cách giải Rubik 2x2 theo EG Method

time-icon 14/02/2020 time-icon Đăng bởi: Nguyễn Quang Anh

Cho đến nay, EG được coi là phương pháp nhanh nhất để có thể giải khối Rubik 2x2 trong vòng 3s và thậm chí còn hơn thế. Nếu bạn đã học hết 2 phương pháp trước đó là Ortega và CLL thì bài viết này là dành cho bạn.

EG Method là gì?

Phương pháp EG (viết tắt từ tên 2 người phát minh (Erik Akkersdijk và Gunnar Krig), cho đến nay chỉ được sử dụng cho 2x2 và bao gồm 2 bước: giải quyết một mặt (hoặc một tầng), sau đó định hướng và hoàn vị các góc còn lại. EG Method chỉ đòi hỏi tự nghiệm với bước đầu tiên, còn bước sau là thuần công thức (bao gồm 128 trường hợp).

EG Method là gì?

Có 3 trường hợp trong khi giải tầng đầu và đây cũng là lý do chúng ta nghe thấy cái tên EG-0 (chính là CLL), EG-1 và EG-2:

EG = CLL (EG-0) + EG-1 + EG-2

- CLL: giải quyết một tầng, sau đó giải quyết phần còn lại của khối lập phương.

- EG-1: giải quyết một mặt nhưng để lại T-Perm (nghĩa là 2 mảnh góc liền kề đã được giải, 2 mảnh còn lại chưa giải), sau đó giải quyết phần còn lại của khối lập phương.

- EG-2: giải quyết một mặt nhưng để lại Y-Perm (nghĩa là 2 mảnh góc chéo nhau đã được giải, 2 mảnh còn lại chưa giải), sau đó giải quyết phần còn lại của khối lập phương.

Tại sao lại nên học EG Method? 

EG là phương pháp có bộ công thức xoay Rubik 2x2 nhanh nhất hiện nay, tốt nhất để giải Rubik 2x2 trong một lần nhìn (1 look). Rất nhiều Scrambles có thể giải ngay một tầng dễ dàng, cho nên bạn hoàn toàn có thể nhìn và tính toán công thức chỉ trong 15s trước khi giải. Đó là lý do hàng đầu trong việc học EG, còn không bạn dùng CLL cũng đã đủ tốt rồi.

Tại sao lại nên học EG Method? 

Mặc dù có tốc độ nhanh, nhưng EG Method cần rất nhiều thời gian học và luyện tập cho thành thạo (đặc biệt với EG-1, ngoài thuộc các công thức với từng trường hợp, bạn còn phải đưa cặp góc FL về đúng vị trí cần thiết)

Vấn đề lớn nhất với EG có lẽ là việc điều chỉnh mặt U (AUF - Adjust U Face) khi sử dụng EG-1 (tỉ lệ 4:6). Bạn phải AUF để cặp góc ở tầng 2 vào đúng vị trí cặp góc ở tầng một rồi mới hoán vị được. Điều này khiến ta khó dự đoán AUF như dùng CLL, CLL làm tầng đầu phức tạp nhưng về sau thì lại dễ hơn.

 

👉 Tốt nhất là sử dụng CLL cho tất cả các trường hợp mà bạn không thể thấy toàn bộ hướng giải trong khi kiểm tra.

Hướng dẫn giải Rubik 2x2 theo EG Method

Trước khi học EG, tôi sẽ coi như bạn đã học hai phương pháp Ortega, CLL và đã biết cách giải tầng một hoặc một mặt. Còn nếu không, hãy học chúng trước. Phần hướng dẫn giải dưới đây chỉ thuần công thức mà thôi.

>> Tham khảo: Hướng dẫn cách giải Rubik 2x2 theo Ortega Method.

1. EG-0 (CLL)

Bước 1: Giải quyết hoàn toàn một tầng.

Bước 2: Định hướng và hoán vị các góc còn lại ở tầng hai.

>> Tham khảoHướng dẫn cách giải Rubik 2x2 theo CLL Method.

2. EG-1

EG-1 kết hợp với CLL sẽ giúp bạn giảm thời gian xuống mức trung bình 2.5-2.6 giây.

- Bước 1: Giải quyết một mặt tại đáy, nhưng để lại T-Perm (hoán vị 2 mảnh góc liền kề).

- Bước 2: Định hướng và hoán vị các góc còn lại. Bước này sẽ bao gồm 43 công thức EG-1 khác nhau và được chia làm 8 nhóm (3 công thức PBL còn lại đã nằm trong Ortega rồi nên tôi sẽ không cho vào bài viết này).

=> Cách cầm: bạn cầm khối Rubik sao cho 2 mảnh góc đã được giải quyết nằm ở phía sau rồi thực hiện công thức.

Nhóm 1 - Sune

(U') F' L U2 F2 R U' x'

R U R' F2 U F R U R'

(U') R' F R U2 R U' R2 F2 R F' 

(U) R U' R' U R U' R' U F R U' R'

F' U R U' R' U F R U R'

R' F R2 U' R' U L F' L' F

Nhóm 2 - AntiSune

(U') B U' R2 F2 U' F

(U) R U' R' F' U' F2 R U' R'

F' R U R' U' R U R2' F' R

R U' R' F' U' R U R' U' F

(U') R U R' F' U' R U R' U' R U R'

(U2) R U' R2 F R U' R' F R F'

Nhóm 3 - Pi

(U2) F2 R U R' U2 R U R' U' F

(U') R' F R2 U' R2 F R

(U') F R' F U' F2 R U R

(U') R U' R' U R U' R' F R U' R'

(U) F U' R U2 R' F' R U R' F'

F R U' R' F R U2 R' U F'

Nhóm 4 - Chữ U

R U’ R2’ F R2 U R’ U’ R U’ R’

(U2) x U' R' U R U' F R U R U'

(U) F' U2 R U2 R' U2 F

(U2) R' F R F' R' F R2 U' R'

(U2) R' F R F' U R U' R' F R U' R'  

(U') R' F R2 U' R' U y' R U R'

Nhóm 5 - Chữ L

R U' R' U R U' R2 F' R F

(U) R' F R U' R' F R2 U R' F'

R' U R2 U' R2 U' F R2 U' R'

R' F R2 U R' F' R U2 R'

(U) L' U L y' R U2 R U' R2

(U) R' U2' F R U2 R U' R2 F

Nhóm 6 - Chữ T

(U2) R2 U R U' R2 F R U2 R' F

(U) F' R' F R2 U R' U' R U R'

(U2) R U' R2 F R U R U2 R'

R2 B2 U' R' U' R U' R' U R'

R' F' R2 U R' F' R U R'

(U') R U' R' U2 F R U2 R' F

Nhóm 7 - Chữ H

R' F R2 U' R2 U' F U R

F' U R U' R2 F2 R U' F

R' U' R' F2 U F' R F'

R U R' F' R U R' U' R U R' U'

3. EG-2

CLL, EG-1, EG-2 và bạn sẽ có thời gian trung bình khoảng 2.2 -2.3 giây.

Bước 1: Giải quyết một mặt tại đáy, nhưng để lại Y-Perm (hoán vị 2 mảnh góc chéo nhau).

Bước 2: Định hướng và hoán vị các góc còn lại. Tương tự như EG-1, bước này cũng bao gồm 43 công thức EG-2 khác nhau và được chia làm 8 nhóm.

=> Cách cầm: Vì là một hoán vị chéo nên bạn KHÔNG cần quan tâm đến cách cầm.

Nhóm 1 - Sune

(U') F U' R2 U' R' U2 R U' R2 F'

R U R' U R U2 R B2 R2

R U' R' F2 R2 F' L' U' L

(U) F R2 F' R2 F' R U' R

F' R' U R' U2 F R' U R'

R2 B2 R' U' L' U  R' U' L 

Nhóm 2 - AntiSune

(U2) R' U2’ R2 U' R' U R' F R F R2

R' U' R U' R' U2 R' F2 R2

(U') F' U' R' U R' U2 F R2

(U') R' U R' F R2 F R2 F'

(U2) F R F' U R2 F' R U' R

(U2) R2 F2 R F R F' R U R'

Nhóm 3 - Pi

F U' R U2 R U' R' U R' F'

R' U2 R2 U' R' F2 R2 F'

(U2) R' F' U R' F R2 U2’ R' U R

(U) R' F U' R U R' F2 U2 R

(U) R’ U’ R’ F2 R2 U R’ F2 R

(U) R' U2 R U' R2 F2 R F R

Nhóm 4 - Chữ U

F U' R U2 R U' R' U2 R' U' F'

(U2) F U R U' R' F R2 F2

(U) R U R' U' R B2 R' U R U' R'

R2 F2 R U R U2 R2 F R F' R

(U') R U' R' U2 L U L' U2 R U' R'

(U') L' U L U2 R' U' R U2 L' U L

Nhóm 5 - Chữ L

R2 B2 R2 F R' F' R U R U' R'

(U) F2 R2' F R U R' U' R' F R

R' U' F2 R U2 R' U2 F R

(U2) R' U' R U R' F' R U R' U' R' F' R2

F R' F' R U R U' R B2 R2

(U) F' R U R' U' R' F R' F2 R2

Nhóm 6 - Chữ T

F R F' R U R' U' R B2 R2'

(U2) F R' U2 R' U' R U2 F'

(U) R' U R' F R2 U2' R' U' R

(U) F2 R2 F U' R' F R F

(U2) R’ F2 R U’ R’ U R’ F R U’ R

(U2) R' U2 R' F2 R F2 R

Nhóm 7 - Chữ H

(U) R2 F U2 F2 R2 F' R2

R2 U2 R U2 B2 R2

R' U' R U2 R2 F' R U' F R

(U2) R U' R' F U2 R2 F' R F' R

Lời khuyên khi học công thức EG

- Nên nhớ rằng khi học một khối lượng công thức lớn, bạn không được nóng vội, trung bình một ngày học từ 2-4 công thức là vừa đẹp. Tập đi tập lại để các công thức hằn sâu vào bộ nhớ cơ của bạn và không bị quên đi sau một thời gian dài. Các công thức cũ một tuần vẫn cần ôn lại một buổi.

- Hãy học công thức theo thứ tự: CLL -> EG-1 -> EG-2

- Luyện tập Finger Trick đi cùng với việc học công thức, bạn vừa nhớ công thức tốt hơn mà xoay cũng nhanh hơn

>> Tham khảo: Finger Trick - Bí kíp xoay Rubik nhanh và chuyên nghiệp.

 

Chúc bạn thành công !

Bình luận (2)
binh-luan

hello

09/07/2021

tuyet

binh-luan

r nhỏ là nó giống như R nhưng mà nó quay hai cục lên trêm

08/06/2021

Haizz

Viết bình luận của bạn: