Công thức ZBLL: Chữ L

07/09/2019 Đăng bởi: Nguyễn Quang Anh

ZBLL (viết tắt của Zborowski-Bruchem Last Layer), là phương pháp có thể giải toàn bộ tầng cuối cùng chỉ bằng một công thức, sau khi bạn đã làm xong dấu cộng trên đỉnh. Đây chỉ là một phần trong phương pháp ZB nâng cao, do Zborowski và Ron van Bruchem phát minh vào khoảng năm 2002. 

Phương pháp ZBLL được chia thành 7 bộ công thức, bao gồm: T, U, L, Pi, S (Sune), AS (Anti-Sune) và các trường hợp PLL. Dưới đây sẽ là toàn bộ công thức ZBLL chữ L.

Công thức ZBLL: Chữ L

Công thức ZBLL: Chữ L

ZBLL L 1

R' F R' U F' R' F U' R2 F' R U R'

Công thức ZBLL: Chữ L

ZBLL L 2

U' L U' R' U L' U' R2 U2 R' U' R U' R' U

Công thức ZBLL: Chữ L

ZBLL L 3

U' R' U2 R U R2' D' R U R' D R2 U

Công thức ZBLL: Chữ L

ZBLL L 4

R' U2 R' D' r U2 r' D R2

Công thức ZBLL: Chữ L

ZBLL L 5

U' R' D' L U' D R' D R U R' D2 L' D R2 U

Công thức ZBLL: Chữ L

ZBLL L 6

R' U2 R' D' R U2 R' D R2

ZBLL L 7

R' u' R U' R' U R' u R2 U' R' F' U F U

ZBLL L 8

U R U2 R U R U' R2 D R' U R D' R U R'

ZBLL L 9

R2 U' R' U' R2 U R U D' R U2 R' D R2

ZBLL L 10

U' L2 D' R' B2 R' D2 L' D R2 D2 L' U

ZBLL L 11

U' R' U' D R' U2 R U2 D' R2 U2 R' U' R2 U' R' U

ZBLL L 12

U' R U' R2 F2 R U2 R U2 R' F2 U2 R U' R' U

ZBLL L 13

L F' U L U' L' U' F L U2 L' U2 L'

ZBLL L 14

U R' U' R U2 L' U R' U R U' R' U2 R L U2

ZBLL L 15

L U' L' U2 L R U' L' U' R' U' R U' R'

ZBLL L 16

R' U2 R2 U R' U' R' U2 F R U R U' R' F'

ZBLL L 17

U' R U2 R2 U L U' L' R U2 R U L U2 L' R' U

ZBLL L 18

x' R U' R' D R U R' D' x

ZBLL L 19

U' R' U2 R U2 D' R U' R U R U' R2 D U

ZBLL L 20

R F U' R' U R U R' U R U' F' R'

ZBLL L 21

U R U R D R' U2 R D' R' U' R' U R U R' U'

ZBLL L 22

R U R' U R U' R' U' L' U R U' M' x'

ZBLL L 23

U F R U R' U' R' F' R U2 R U2 R' U'

ZBLL L 24

L U L' U' R' U2 L U2 L' U2 R

ZBLL L 25

U D R2 U' R U R U' R D' U R U' R' U

ZBLL L 26

U' R' U L' U' L R U2 L' U L U L' U L U

ZBLL L 27

R U R' U2 L U' R U' R' U R U2' R' L'

ZBLL L 28

U' R' U L' U' R U' L' U2 L' U L' U' L U2 L2 U

ZBLL L 29

U2 F' r U R' U' r' F R U2

ZBLL L 30

U' R U L' U R' U' L U' R U R' U2 R U2 R' U

ZBLL L 31

U R' L' U R U' R' L U' R U' R' U R U'

ZBLL L 32

U R' U' R F U' R' U' R U F' R' U2 R U2

ZBLL L 33

U2 F' R U2 R' U2 R' F R U R U' R' U2

ZBLL L 34

U' L' U' L U' L' U L U R U' L' U M' x' U

ZBLL L 35

R' U' R' D' R U2 R' D R U R U' R' U' R U

ZBLL L 36

U' F R U' R' U' R U2 R' U' F' U

ZBLL L 37

x' M' U L' U L U2' L' U' L U' R U L' U

ZBLL L 38

L U2 L' U' L2 D L' U' L D' L2

ZBLL L 39

U' R U' R' F2 U2 F2 D R' U R U' R D' U

ZBLL L 40

U R U2 R D r' U2 r D' R2 U'

ZBLL L 41

U R U2 R D R' U2 R D' R2 U'

ZBLL L 42

U R U2' R' U2 R U R2' D' R U2 R' D R2 U2' R' U'

ZBLL L 43

R' U2 R' U' R' U R2 D' R U' R' D R' U' R

ZBLL L 44

U R u R' U R U' R u' R2 U' F' U' F R

ZBLL L 45

L U D' L U2 L' U2 D L2 U2 L U L2 U L

ZBLL L 46

U R' U' R U R' U R U' L U' R' U L' U R

ZBLL L 47

U R' U F U' F' U2 R F R' U R U2 F' U'

ZBLL L 48

L' U L2 F2 L' U2 L' U2 L F2 U2 L' U L

ZBLL L 49

U2 R' F2 R2 U' L' U R2 r U2 R x' U2

ZBLL L 50

R U2 R' U' L' U2 R U M' x' U L' U L

ZBLL L 51

U' L' U2 L U R U2 L' U' M' x' U' R U' R' U

ZBLL L 52

U' R' F2 R2 L' U' L U R2 F2 R U

ZBLL L 53

U R U' R F' R' U R F' R2 F U' F' R2 F2 R2 U'

ZBLL L 54

R' U L U R' D R U2 R' D' R2 U L'

ZBLL L 55

U' F R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F2 U

ZBLL L 56

U' R' U' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' U R U

ZBLL L 57

U' R' U' R U' F U' R' U' R U F'

ZBLL L 58

U F R U R2 F R F' R U' R' F' U'

ZBLL L 59

U2 R U R' L' U2 R U R' U2 L

ZBLL L 60

R U D' R U R' D R2 U' R U R2 U2 R'

ZBLL L 61

U' R2 U R' U R' U' R U' R' U' R U R U' R2 U'

ZBLL L 62

U R U2 R' U' R U' R' y R' U2 R U R' U R U'

ZBLL L 63

U R U R' U R U2 R' U R' U' R U' R' U2 R U'

ZBLL L 64

U R2 U' R U R U' R' U' R U' R' U R' U R2 U'

ZBLL L 65

R' U2 R U R' U R U' R U2 R' U' R U' R'

ZBLL L 66

U2 R2 U' R U' R U R' U R U R' U' R' U R2 U2

ZBLL L 67

R' U' R U' R' U2 R U' R U R' U R U2 R'

ZBLL L 68

R2 U R' U' R' U R U R' U R U' R U' R2

ZBLL L 69

R' U2 R U R' U R U2 R' U' R U' R' U2 R

ZBLL L 70

R' U' R U' R' U2 R U2 R' U2 R U R' U R

ZBLL L 71

U' R U R' U R U' R' U R U' R' U R U2 R' U

ZBLL L 72

R U' R' L' U2 L U L' U L R U2 R'

 

Gửi bình luận của bạn:

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02432444758
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: