CMLL Method - giải 4 góc tầng ba chỉ trong một bước

time-icon 23/10/2019 time-icon Đăng bởi: Nguyễn Quang Anh

CMLL Method là bước thứ ba của phương pháp giải nâng cao Roux, và nó đồng thời định hướng và hoán vị các góc trên đỉnh cùng một lúc.

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ bạn cách để giải 4 góc của tầng ba sau khi đã tạo xong block 1x2x3 ở hai mặt bên, bao gồm: cách nhận biết, cách áp dụng và bộ công thức CMLL cực kỳ đầy đủ. Nếu bạn là người mới bắt đầu, tôi khuyên bạn nên trở lại trang chính của hướng dẫn giải rubik 3x3 theo Roux Method và học 2 look CMLL trước. Còn nếu bạn không muốn hoặc đã học qua, oke tốt thôi ! Chúng ta sẽ thực hành luôn với 42 công thức CMLL.

Hướng dẫn nhận biết trường hợp CMLL Rubik

CMLL Method bao gồm 42 công thức khác nhau và được chia thành 8 nhóm dựa vào mặt vàng ở mỗi góc. Chúng được ký hiệu như sau: O -> H -> Pi -> U -> T -> S - > As -> L (thứ tự ưu tiên học).

8 nhóm trong cmll method

Duy nhất nhóm O bao gồm 2 trường hợp, nhóm H gồm 4 trường hợp, còn những nhóm còn lại mỗi nhóm có 6 trường hợp tất cả.

Sau khi đã nhận biết nhóm xong, tiếp theo bạn hãy nhìn vào màu sắc sticker để tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Chúng ta chỉ xem xét sự liên hệ giữa các màu sticker đối nhau (đỏ >< cam, trắng >< vàng, xanh lá >< xanh dương) và giống nhau mà thôi. Không nên gán một màu cụ thể vì nó có thể thay đổi.

Ví dụ

Tôi sẽ giúp bạn tìm được mối liên hệ bằng ví dụ sau:

Giả sử đây là trường hợp bạn đang gặp phải và nó thuộc nhóm U.

Khi bạn kéo xuống tìm, chắc chắn không trường hợp nào có màu sắc giống hệt.

Nhưng bạn có thể áp dụng công thức của trường hợp "Back Row" với ví dụ trên. Tại sao ư? Vậy hãy để tôi so sánh chúng với nhau nhé.

#Chú thích: Đường thẳng màu xanh dương để nối giữa hai Sticker có màu giống nhau, màu hồng để nối Sticker có màu đối nhau.

Như bạn thấy, hai trường hợp này đều có các đường thẳng nối y như nhau, cho nên hoàn toàn có thể áp dụng chung một công thức. Thông thường, bạn chỉ cần nhìn vào tối đa bốn Sticker là đã có thể nhận ra trường hợp gặp phải. Tương tự, một số trường hợp ví dụ khác:

#Mẹo: Ngoài cách nhận biết trên, bạn hoàn toàn có thể tìm một phương pháp khác phù hợp hơn cho mình.

42 công thức CMLL

Toàn bộ công thức CMLL dưới đây được lấy từ một trang của Kian Mansour - người chơi Roux Method có tiếng trên thế giới. Ít nhất hai công thức được ghim vào cho mỗi trường hợp, công thức in đậm sẽ là công thức mà anh ấy thấy nhanh nhất. Vì vậy, tôi khuyện bạn nên học những cái được in đậm trước.

Nhóm O

Adjacent Swap

 • R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R'
 • r U R' F' R U R' U' R' F R2 U' r'
 • R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'
 • r U R' U' r' F R2 U' R' U' R U R' F'
 • (U) r U' L U2 R' U R U2 r' L'

Diagonal Swap

 • F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F'
 • r2 D r' U r D' R2 U' F' U' F
 • r' U' r' D' r U' r' D r U r' D' r U r' D r2
 • F R U' R' U' R U R' F' r U R' U' r' F R F'
 • F R' F R2 U' R' U' R U R' F' R U R' U' F'

Nhóm H

Columns

 • R U2 R’ U’ R U R’ U’ R U’ R’
 • r U2 R' U' R U R' U' R U' r'
 • (U) R U R' U R U' R' U R U2' R'
 • r U’ r’ U’ r U r’ U r U r’

Rows

 • F R U R' U' R U R' U' R U R' U' F'
 • R' F R U2' R' F' R U F R U R' U F'

Column

 • (U) F R U' R' U R U2 R' U' R U R' U' F'
 • (U) R U2' R2' F R F' U2 R' F R F'

Row

 • (U’) R U R' U R U r' F R' F' r
 • (U2) r U' r2' D' r U' r' D r2 U r'
 • r U' r' F U2' r2' F r U' r

Nhóm Pi

Right Bar

 • R U2' R2' U' R2 U' R2’ U2' R
 • F R U R' U' R U R' U' F'
 • f R U R' U' R U R' U' f’
 • (U2) F U R U’ R’ U R U’ R’ F’
 • (U2) F’ L’ U’ L U L’ U’ L U F
 • r' U r2 U' r2’ U' r2 U r'
 • r U' r2' U r2 U r2' U' r
 • R’ U2 r U’ r’ U2 r U r’ U2 R

Back Slash

 • (U) F U R U’ R’ U R U’ R2’ F’ R U R U’ R’
 • (U) F R' F' R U2 R U' R' U R U2' R'
 • (U) R U2 R’ U’ R U’ R2 U L U’ R U L’

 

 

 

X Checkerboard

 • R' F2 D R2 U' R2' D' F2 R
 • (U') R' F R U F U' R U R' U' F'

Forward Slash

 • R U R’ U’ R’ F R2 U R’ U’ R U R’ U’ F’
 • R U2 R' U' R U R' U2' R' F R F'
 • (U’) R’ U2 R U R’ U R2 U’ L’ U R’ U’ L

Columns

 • (U2) r’ F R F’ r U' R' U' R U' R'
 • (U’) r U' r2' D' r U r' D r2 U r'
 • (U2) R' U R U' R2' F R2 U R' U' F' R
 • R’ U L U’ R U’ L’ U’ L U’ L’

Left Bar

 • (U) R U2 R' U' F' R U2 R' U' R U' R' F R U' R'
 • (U') R' U' R' F R F' R U' R' U2 R
 • (U2) R' U' R U' R' U F' U F R

Nhóm U

Forward Slash

 • (U2) R2 D R' U2 R D' R' U2 R'
 • r U' r' U' r U' r' U' F' U2' F

Back Slash

 • R2' D' R U2 R' D R U2 R
 • R' F R U R' F R U F U2' F'

Front Row

 • (U) R U2' R2' U' R2 U' R' U R' U' R U R' U R
 • R2' F U' F U F2 R2 U' R' F R
 • R’ U’ R U’ R’ U2’ R2 U R’ U R U2’ R’

Rows

 • R' F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' R
 • (U') F R2 D R' U R D' R2' U' F'

X Checkerboard

 • R U R' U' R' F2 R2 U' R' U' R U R' F2
 • (U2) r U' r' U r' D' r U' r' D r
 • (U2) R' F U' R F R' U R F'
 • (U’) R’ D R U’ R U’ R’ U R’ D’ R
 • r’ U r’ D’ r U r’ D r U’ r

Back Row

 • R U' R' U' R U R D R' U R D' R2
 • (U') F R U R' U' F'
 • (U’) f R U R' U' f'
 • (U) F U R U' R' F'

Nhóm T

Left Bar

 • (U') r U R' U' r' F R F'
 • (U') R U R' U' R' F R F'

Right Bar

 • (U) l' U' L U l F' L' F
 • (U) L' U' L U L F' L' F
 • (U’) F R U’ R’ U R U R’ F’

Rows

 • (U)' R U R' U R U' R' U R' U' R2 U' R2' U2' R
 • F R' F R2 U' R' U' R U R' F2
 • R U2’ R’ U’ R U’ R2’ U2’ R U R’ U R 

Front Row

 • R' U r U2’ R2’ F R F' r
 • r' U r U2’ R2’ F R F' R

Back Row

 • (U2) F R U R' U' R U' R' U' R U R' F'
 • r' D' r U r' D r U' r U r'
 • (U) R’ D R U’ R U R’ U R’ D’ R
 • r U’ r D r’ U r D’ r’ U r’

Columns

 • R' U R2 D r' U2 r D' R2’ U' R
 • (U2) r2’ D' r U r' D r2 U' r' U' r
 • (U2) r U' r2' D' r U2 r' D r2 U r'

Nhóm S

Left Bar

 • (U) R U R' U R U2 R'
 • (U) r U R' U R U2 r'  

X Checkerboard

 • (U) L' U2 L U2’ l F' L' F M'
 • (U) L' U2 L U2’ L F' L' F

Forward Slash

 • (U) M F R' F' R U2 R U2’ r'
 • (U) F R' F' R U2 R U2’ R'   

Columns

 • (U) R U R' U' R' F R F' R U R' U R U2’ R'
 • R U R’ U R U’ R D R’ U’ R D’ R2’

Right Bar

 • (U') R U R' U L' U R U' L U2 R'
 • (U') R U R' U R' F R F' R U2’ R'

Back Slash

 • (U) R U' L' U R' U' L
 • (U) r U' r’ F R’ F’ R
 • (U') L U' R' U L' U' R

Nhóm As

Right Bar

 • (U) R' U' R U' R' U2’ R
 • (U) r' U' R U' R' U2’ r
 • (U2) R U2 R' U' R U' R'

Columns

 • (U') R2 D R' U R D' R' U R' U' R U' R'
 • (U') r R D R' U R D' R' U R' U' R U' r'

Back Slash

 • (U') M F' L F L' U2’ L' U2 L M'
 • (U') F' L F L' U2’ L' U2 L     

X Checkerboard

 • (U') R U2’ R' U2 r' F R F' M'
 • (U') R U2’ R' U2 R' F R F'

Forward Slash

 • (U') L' U R U' L U R'
 • (U') R' F R F' r U r'   
 • (U) R' U L U' R U L'

Left Bar

 • (U') R' U' R U' L U' R' U L' U2 R
 • R' U' R U' R' U R' F R F' U R

Nhóm L

Mirror

 • R2' D' R U' R' D R U R
 • (U2) F R U' R' U' R U R' F'
 • (U’) F’ r U r’ U’ r’ F r
 • (U’) F’ r U R’ U’ r’ F R

Inverse

 • (U2) F R' F' r U R U' r'
 • (U2) F R' F' R U R U' R'

 

Pure

 • R U2 R’ U’ R U R’ U’ R U R’ U’ R U’ R’
 • R U R' U' R' F R F' R' F R F' r U r' 
 • R U R' U R U' R' U R U' R' U R U2 R'

Front Commutator

 • (U2) R U2 R D R' U2 R D' R2’ 
 • R U R' U R' F R F' U2 R' F R F'
 • (U2) R U R’ U’ F’ U2’ F U R U R’

Diag

 • R' U' R U R’ F' R U R' U' R' F R2
 • (U2) R U2’ R2’ F R F' R U2’ R'
 • (U2) r U2’ R2’ F R F’ R U2’ r’

Back Commutator 

 • (U) R' U2 R' D' R U2 R' D R2
 • (U2) R U R' U' R' F R2 U' R' U R U R' F'

Giải đáp thắc mắc

Trước khi kết thúc, tôi muốn giải đáp thắc mắc của một số bạn liên quan đến các công thức CLL, COLLCMLL.

 • CLL chỉ áp dụng với 2x2, cho nên bạn không dùng được cho 3x3.
 • COLL là định hướng (lật) và hoán vị luôn các góc mà không làm ảnh hưởng đến F2L (First 2 layer - hai tầng đầu tiên) và các cạnh tầng cuối.
 • CMLL tương tự như COLL nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến F2L và các cạnh tầng cuối.

Bạn đọc: "COLL nghe có vẻ ổn đấy, vậy tại sao chúng ta phải sử dụng CMLL Method cho Roux ?"

H2 Rubik trả lời: vì trong bước 3 của Roux, chúng ta chưa cần quan tâm đến các cạnh ở lớp UM, ngoại trừ 2 block 1x2x3 ở hai bên. Do đó các công thức CMLL sẽ tối ưu và nhanh hơn nhiều so với COLL. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể sử dụng COLL cho Roux một cách bình thường.

>>> Bạn có thể trở lại trang chính tại đây - Cách giải Rubik 3x3 theo Roux Method.

 

# Mọi thắc mắc xin vui lòng để lại Comment hoặc nhắn tin cho chúng tôi tại đây - Facebook H2 Rubik.

 

Bình luận (6)
binh-luan

NGUYỄN ĐẶNG MINH NHƯ

07/04/2020

vậy 2 look cmll là sao ạ? nó có làm công thức tối ưu hơn ko ạ? anh ra thêm 1 bài về 2 look cmll vs ạ. e xem của các rouxer nước ngoài vẫn chưa hình dung được ạ.

Viết bình luận của bạn: