Cách xếp Rubik Snake 24 đốt - Các hình dạng nâng cao

time-icon 24/01/2020 time-icon Đăng bởi: Nguyễn Quang Anh

Trong phần trước của chủ đề hướng dẫn cách xếp Rubik Snake 24 đốt, chúng ta đã được xem qua các hình thù đơn giản như: rắn hổ mang, xuồng máy, tàu nhỏ,... Còn trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu thêm các công thức nâng cao hơn nhé.

Nếu bạn chưa xem qua phần 1 bao gồm những hình thù đơn giản, các kí hiệu và quy ước khi chơi Rubik Snake, hãy bấm vào link dưới đây:

>> Cách xếp Rubik Snake 24 đốt - Các hình dạng đơn giản

Còn bài viết dưới sẽ cho bạn thêm thông tin về giới thiệu, cấu tạo và những hình thù cơ bản mà trong cả 2 phần cách xếp Rubik Snake 24 đốt đều không đề cập.

>> Hướng dẫn giải Rubik Snake (Rubik rắn)

Cách hình dạng nâng cao

Svalbard

1R2-2L1-3L3-3R1-4L1-4R2-5R3-7L3-6R1-6L2-8L1-8R3-7R2-9R1-9L2-12L1-11R3-11L3-10R2

Tea light stick

1R1-2R2-3L2-4L1-5L2-5R3-6L1-4R1-6R1-7L3-7R2-12R2-12L3-11R1-11L1-10R3-10L2-9R1-9L3-8R3-8L1

Ba đỉnh

6R1-6L3-5R2-5L3-4R2-4L1-1R1-3L3-3R2-7L2-7R3-8L1-8R2-9L1-9R2-10L3-12R3-11L1-10R2

Thung lũng

2L3-3L1-2R2-4L3-3R2-5L3-4R2-5R3-6L3-7L2-8L1-8R1-9L1-10L1-9R2-10R2-11L3-12L1-11R2

Cross 3D

1R2-2R1-3R3-3L2-4R1-5R1-5L2-4L2-6L2-6R3-7R1-7L2-8R2-9L3-10L3-9R2-10R3-12R2-12L3-11R3-11L2

No clue

2L3-3R3-3L1-2R2-4L1-5L1-6R1-6L3-5R2-7L2-7R3-8L1-8R2-9L3-11L3-10L3-10R1-12L1-11R2

Revolution

1R3-2L1-3L3-2R2-4L2-5L1-6R1-6L3-5R2-7L2-7R3-8L1-9L3-8R2-10L2-11L1-12R1-12L3-11R2

Cây nến

1R3-2R3-2L2-3R1-4R3-4L2-5R1-6R1-6L2-7R3-8R3-8L2-9R1-10R3-10L2-11R1-12R1-12L2-7L2

Gà con

1R1-2L3-2R1-3R3-3L2-4R3-4L2-5R1-5L2-6L3-6R1-7R3-8L1-8R3-9R1-10L2-9L2-7L2-10R1-12R3-12L1-11R3-11L2

Nhà san sát

1R3-2R3-2L2-3R3-3L2-4R1-4L2-5R1-5L2-6R1-6L2-7R3-8R3-8L2-9R3-9L2-10R1-10L2-11R1-11L2-12R1-12L2-7L2

Vành đai vô tận

2L3-2R3-4R3-5L3-6L2-8R1-8L1-7L1-6R1-9L1-10L1-9R2-10R1-11L1-12R1-12L1

Kính chắn gió

12R2-11R2-11L2-10L1-9L3-9R2-8R1-8L2-7R3-6R2-5R1-4R3-4L1-5L2-3L3-3R2-1R2-2L2

Cổ dài

12L2-11R2-10R3-9R1-10L2-9L2-8R3-7R3-8L2-6R2-5R1-5L2-4R1-4L2-3R3-2R3-3L2-1R2

Con cừu

12R3-12L3-11R3-11L1-10R3-10L1-9R3-9L3-8R3-7R1-8L3-7L3-6L3-6R1-5R3-5L3-3R1-4L1-4R3-3L3-1R1-2L1-2R3

Quang cảnh

2L3-3L1-3R2-2R2-4L3-5R1-6R3-6L2-7L1-7R1-10R3-9L1-8L3-8R2-11R1-12R3-12L2-11L2

Đầu nguồn suối nước

12R2-12L3-11R1-11L1-10R1-9R3-10L1-8R1-9L2-8L3-7R3-6R3-6L1-5R2-7L3-5L3-3L2-4L1-4R2-1R2-2L3

Không tên

1R2-2L3-2R2-3L3-3R1-4R3-4L2-5L1-5R2-6R2-7L3-8L1-7R2-8R2-9R2-10L3-10R1-12R2-12L1-11R3-11L2

Chuột chũi

2L3-3L3-3R3-4L3-4R2-5R3-6R1-6L2-7R2-8L1-8R1-9L1-10L1-11L3-11R1-12R3-12L2

Cross 3D v2

1R1-2L1-3L1-2R2-3R3-4R1-5L1-6L3-6R1-7L2-5R2-7R3-8L1-11L1-10R3-9R3-9L3-8R2-12R1-12L1-11R2

Ảo mộng

1R3-2L1-2R1-3L2-4L3-5L1-6L1-5R2-7L3-8L3-7R2-6R2-9L1-10L2-10R3-11R1-12R2-12L3-11L3

Con thuyền

12R2-12L2-11L1-10L1-9L3-8L1-9R2-7L1-6R1-6L3-5R1-5L3-3R3-4L1-4R2-3L1-2R3-1R2-2L3

Bộ ba

1R2-3L1-2R2-4L3-5L3-4R2-3R2-5R2-7L1-6R2-7R2-8L3-8R2-10L1-9R2-11L1-10R2-12R2-12L3-11R2

Đối xứng

1R1-2R3-2L2-3R3-4R1-5L1-6L3-6R1-5R2-3L3-7R3-7L2-8L1-9L3-9R3-10R1-8R2-11L1-11R1-12R3-12L2

Mái nhà

5R3-6R3-6L2-7R1-7L2-4R1-5L2-3R3-4L2-2R1-1R2-2L2-8R1-8L2-9R3-9L2-11R3-10R1-10L2-12R2-12L2

Điểm tiếp xúc

1R2-3R3-3L2-4L1-5L1-4R2-6L3-5R1-7L1-7R3-6R2-8L3-9L3-9R1-8R2-10L2-11R2-12R2-12L3

Another figure

11R3-12L2-10R1-11L3-9R3-10L2-9L3-8L2-7L1-6R1-5R3-5L1-4R1-6L2-4L2-2R1-1R3-2L2

Luna module

1R2-2L1-2R3-3L3-3R3-4R1-4L3-5R1-6R3-6L1-7L3-7R3-8R1-8L3-9R3-9L2-10L3-11L3-11R3-5L1-12R3

Con chó

1R1-2L3-2R3-3L3-4L1-3R3-4R3-5L3-5R1-6L1-6R1-7R3-7L1-8L3-9L3-8R1-9R3-10L3-12R1-12L1-11L1-10R3

Lỗ ở giữa

2L1-2R1-3R3-4L1-3L2-5L3-4R2-5R3-6R3-7L3-8L3-8R3-11L1-10L3-9R1-9L2-10R2-12R1-11R1

To the Front

2R1-2L2-3L1-3R3-4L1-5L3-5R3-4R2-6R2-7L2-8L1-8R3-9L2-10L1-10R1-11R2-12R3

Esthetic

6R3-7R3-7L2-8R1-8L2-5R1-5L2-6L2-4R3-3R1-3L3-1R3-2L1-2R2-9R3-9L2-11L1-12R1-12L3-11R2-10R1

Hang động

1R1-3R3-3L2-4R2-5L2-6L3-6R3-8L3-7R1-7L2-8R3-9L1-10R1-10L3-9R2-11L1-11R2

Ruộng bậc thang

1R1-2L1-3L3-3R3-4R3-4L2-5L1-6L1-5R2-6R1-7R1-7L3-8L1-8R3-9R1-9L1-10R1-10L2-11L3-12R3-12L3-11R2

Lỗ ở giữa 2

2R1-3R1-4L3-5L1-5R1-6R1-7L1-4R2-2L1-8L1-8R1-10L3-9R1-11L1-10R2-12R1-11R1

Cổng vào

1R3-2L1-2R1-3L3-3R1-4L1-4R3-5L3-6L3-6R1-7L3-5R3-7R3-8L1-8R3-12R1-12L1-11R3-11L1-10R1-10L3-9R3-9L3

Sân khấu

1R1-2R3-4L3-5L3-4R2-6L3-7L3-6R2-5R3-3R3-3L2-7R3-8R3-8L2-9L3-9R3-10R3-10L2-11L3-12L3-11R2

Con ruồi

2L1-3L3-2R2-4L2-4R3-5R3-5L2-6L3-7L3-8L3-7R2-6R2-9L1-10L1-9R2-8R2-12R1-11R1-12L2-11L1-10R2

Khuôn mặt

2L3-3L3-2R2-3R3-4R3-5L1-4L2-6L3-5R2-6R1-7R1-7L2-8L1-9L1-8R2-10L1-9R2-11L1-10R2-11R1-12R1-12L2

Đỉnh đôi

1R3-3L2-4R3-5L3-5R3-6R2-8L3-7R1-8R3-9R3-9L2-10L1-11L3-11R1-10R2-12R3-12L2

Nestled against

12R3-12L1-11R3-11L3-9R1-10L3-10R3-8R3-9L2-8L3-7L1-6L3-6R2-4L3-4R1-5L2-3R3-3L1-1R3-2R2

Nhiều hình vuông

1R1-2L3-2R3-3R3-3L2-4R1-5R1-5L2-4L2-6L1-6R3-7R1-8L3-8R3-9R3-9L2-10R1-11R1-11L2-10L2-12L1-12R3-7L2

Bàn pháo hoa

2L3-2R3-4L3-3R1-4R1-3L2-5R3-5L2-7L3-6L3-7R3-9L3-8R1-8L2-9R1-11L1-10R1-10L2-12R2-12L3

Đầu của quỷ

1R2-2R1-3R1-4R3-5R1-4L2-6R1-6L2-7L1-8L1-8R3-7R2-9R1-9L2-10L3-11L3-10R2-11R3

Quý cô Piggy

2L1-2R3-3R1-3L2-4R1-5L3-6R3-6L1-5R2-7L3-7R1-9L1-8R3-8L2-10L1-11L3-12R1-11R1-10R2

Mái đôi

2L1-2R3-3L3-3R1-4L1-4R1-5R3-5L1-6L3-6R3-7R1-8L1-8R3-9R3-12R1-11R3-11L1-10L3-10R2-12L2-7L3

Giá đỡ

3R3-3L2-4R3-4L3-2L1-1R3-5L1-5R1-6L1-7L3-6R1-7R3-8L3-8R2-9R1-10L3-10R3-11L1-12R1

Con nhện

3R3-4R3-5L2-4L3-1R1-2L3-6L1-7L2-7R2-8R1-10L3-9R2-10R3-11L3-12R3

Súng Faser

9L3-8L3-8R2-7R3-6R3-7L2-6L3-5L3-5R2-4L3-10L3-11L3-10R2-3L3-3R2-11R1-12R2-2R3

Đài phun nước

3L3-3R1-4R3-4L2-5R3-5L2-6L3-6R1-7R3-7L2-8R1-8L1-9L3-10R3-10L1-9R2-11L3-12L3-12R2-11R2-1R3-2L3-2R3

X

1R3-3R3-3L2-4L3-4R1-5R3-5L2-6L3-7L2-7R2-8R3-9L3-10L1-10R3-9R2-11L3-11R2

Lạc đà

9L3-8L3-8R2-7R3-6R3-7L2-6L3-5L3-5R2-4L3-10L3-11L3-10R2-3L3-3R2-2R2-1R1-12R3

Bọ cánh cứng

7L3-7R3-8L1-8R1-9L1-10L3-9R1-11L1-11R1-12R1-12L2-5R1-6L3-6R3-5L1-4R1-2R1-3R3-4L1-1R2-2L1

Nút thắt

1R3-2L1-3L1-2R2-5L1-6L1-5R2-4R1-4L1-6R3-7L3-7R1-8R1-8L2-9L1-10R1-11R1-11L2-9R1-12L3-12R3

Ngọn núi

5R1-6R1-6L2-4R1-5L2-4L1-3L1-3R2-2L2-7R3-8R3-8L2-7L2-9R3-9L2-10L3-11L3-10R2-12L2

USS Enterprice

1R3-2R1-2L2-3R1-3L2-4L1-5L2-5R2-6R1-7L1-8L2-10L1-9R1-8R2-11L1-10R2-12L3-11R2

Kim tự tháp

2L1-3L3-2R2-4L1-5L3-4R2-6L1-7L3-6R2-8L2-8R1-9R3-9L1-10L1-11L3-11R1-10R2-12L3-12R3

Thiên thần

2L3-2R3-3R1-4L3-3L2-4R1-5L1-5R3-6L3-7R1-7L3-6R3-8L1-9L1-8R3-10L3-9R2-12R3-12L3-10R3

Bong bóng

3R3-4L1-4R1-5L3-5R3-7L1-6R3-6L3-7R1-3L2-2L1-1R1-8L1-9L3-8R1-9R3-10L3-10R2-11R1-12L1

Bud

1R3-2L1-3L3-3R3-4R1-5L3-4L2-6L3-5R2-6R3-7R3-7L2-8L3-9L3-8R2-9R1-10R1-10L2-12R1-12L3-11L1

Thiên nga 2

1R2-3L3-2R2-3R1-4L3-4R3-5L3-6L1-5R3-6R1-7L1-8L3-7R1-8R1-9L2-12R2-12L2

Bọ cánh cứng 2

1R1-2L1-2R1-3L1-3R3-4L1-4R1-5L1-6L3-5R1-6R1-7L1-8R3-8L1-7R1-9L1-9R3-10R1-10L3-11L1-12R1-12L3-11R3

Bông hoa nở rộ 2

1R3-2L1-3L3-3R1-2R2-4L2-5L1-6L3-5R2-7R3-7L2-8L1-9L3-9R1-8R2-10L2-11L1-12L3-11R2

Cái mũ

2L3-3L1-2R2-4L3-4R3-5L3-6L3-6R1-7R2-8L2-10L3-9R1-11L3-11R3

Vương miện 2

1R1-2R2-3L2-4L3-4R3-6L3-5R1-5L2-6R1-8L1-7R3-7L2-8R3-12R3-11R2-11L2-10L1-9R1-9L2

Ngai vàng

2R3-2L2-3L1-4L1-3R2-5R1-6L1-7L1-6R2-5L1-7R1-8R1-8L2-9L1-9R1-10R1-11R1-11L2-12L3-12R2

 

Ngọc

1R1-2L1-3L3-4L3-3R2-4R3-6L1-5R3-5L2-6R1-7L1-8L3-7R1-8R2-9L3-9R3-10R3-10L2-11R1-12L1

Cây cung 2

1R1-2R1-2L2-3R3-4L1-4R1-5L1-6L3-6R1-5R1-7R3-7L2-8L1-11R1-10R1-11L2-10L3-9R3-9L3-8R3-12R1-12L2

Downwards 2

2L1-3L3-3R2-2R2-4R1-5L1-6L3-6R1-5R2-7R3-7L2-8L1-9L3-8R2-9R3-10R2-11L1-12L3-11R2

USS Enterprice 2

2L3-3L1-2R2-4L3-3R2-5R2-7L1-6L2-7R1-8R2-10R3-9L2-11R1-11L2-12R3-12L2

Con chuột

12R1-12L3-11R1-11L3-10R1-9R1-9L1-8R3-7R3-10L1-6L3-5R1-5L1-3L1-3R3-4R1-4L1-7L3-2L1-1R1-2R3

Knot on legs

1R2-2L2-3L1-3R3-4R1-4L2-6L3-5R2-7R3-7L1-6R3-8L3-8R2-9R1-11L1-10R3-10L2-12R2-12L2

Đài tưởng niệm

1R2-2R3-4L2-5R3-4R2-6L3-7L3-6R2-7R3-8R3-8L2-9L3-12L3-10L2-10R2

Mầm non

1R3-2R3-2L2-3L1-4L3-3R2-4R1-6L1-5R3-5L2-7L1-6R2-7R1-9L3-8R1-8L2-10R3-10L1-9R2-12L3-11R1-11L2-12R2

 
Viết bình luận của bạn: